Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

5. zasedání rady dne 14.02.2012

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
5 137 16.02.2012 Schválení programu 15. zasedání Zastupitelstva MČ P5 dne 21. února 2012 od 13 hod.
5 138 16.02.2012 Prodej bytové jednotky v domě-trojbloku č. p. 965 Pod Školou č. o. 4, č. p. 966 Pod Školou č. o. 2 a č. p. 967 Musílkova č. o. 2, k. ú. Košíře
5 139 16.02.2012 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 573 Petřínská č. o. 12, k. ú. Malá Strana
5 140 16.02.2012 Odpověď na petici "Petice Šalamounka"
5 141 16.02.2012 Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce příspěvkové organizace Kulturní klub Poštovka Praha 5, Zahradníčkova 1118/2
5 142 16.02.2012 Stanovení místa, termínu a doby zápisu do mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 na školní rok 2012/2013
5 143 16.02.2012 Návrh dodatku č. 4, smlouvy č. 26/0/KMČ/08 mezi MČ Praha 5, MČ Praha 1 a hl. m. Prahou, zastoupeným organizací ROPID na straně jedné a První Všeobecnou Člunovací Společností, s. r. o. na straně druhé
5 144 16.02.2012 Plán prevence kriminality Městské části Praha 5
5 145 16.02.2012 Finanční dar ve výši 5.000 Kč matce prvorozeného dítěte v roce 2012 s trvalým pobytem na území Městské části Praha 5
5 146 16.02.2012 Žádost o zvážení délky nájemní smlouvy
5 147 16.02.2012 Žádost o zrušení pronájmu sklepního prostoru
5 148 16.02.2012 Žádosti o přechod nájmu bytu
5 149 16.02.2012 Návrh na uzavření nové nájemní smlouvy
5 150 16.02.2012 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu
5 151 16.02.2012 Žádost o zrušení výpovědi z nájmu bytu
5 152 16.02.2012 Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu
5 153 16.02.2012 Žádost o slevu ze základního nájemného
5 154 16.02.2012 Žádosti o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
5 155 16.02.2012 Žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
5 156 16.02.2012 Bytové záležitosti projednané na zasedání sociálního a zdravotního výboru ZMČ
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 48