Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

1. zasedání rady dne 10.01.2012

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
1 1 19.01.2012 Bytové záležitosti projednané na zasedání sociálního a zdravotního výboru ZMČ dne 6. 12. 2011
1 2 19.01.2012 Úpravy rozpočtu městské části Praha 5 v roce 2011 o účelové transfery ze státního rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy
1 3 19.01.2012 Odpis pohledávky z pronájmu NP za společností ACER ZAHRADNÍCI, s. r. o. a společností BUMA, spol. s r. o.
1 4 19.01.2012 Odpis pohledávky z pronájmu NP za bývalými nájemci Davidem Pajerem - DIGITAL DARCROOM a Pavlem Rybářem
1 5 19.01.2012 Rozpočtové provizorium MČ Praha 5 na rok 2012 - úprava výdajů
1 6 19.01.2012 Prodej b. j. 999/12 v domě č. p. 999 Na Bělidle č. o. 11, k. ú. Smíchov oprávněnému nájemci
1 7 19.01.2012 Informace o plnění harmonogramu prodejů nemovitostí v roce 2012
1 8 19.01.2012 Prodej bytových jednotek v domě-dvojbloku č. p. 291 Lidická č. o. 40 a č. p. 292, Lidická č. o. 38, k. ú. Smíchov
1 9 19.01.2012 Prodej bytové jednotky v domě-trojbloku č. p. 965 Pod Školou č. o. 4, č. p. 966 Pod Školou č. o. 2 a č. p. 967 Musílkova č. o. 2, k. ú. Košíře
1 10 19.01.2012 Změny v komisích Rady městské části Praha 5
1 11 19.01.2012 Pracovní skupina zabývající se problematikou dopravy v klidu na území MČ Praha5
1 12 19.01.2012 Závěrečná hodnotící zpráva projektu "Více zeleně v Praze 5"
1 13 19.01.2012 Vyúčtování dotace z revolvingového fondu MŽP na Farmářské trhy v Praze 5
1 14 19.01.2012 Plnění úkolu z usnesení RMČ Praha 5 č. 34/1291/2006 z 5. 9. 2011 - dar 50. 000 Kč od a. s. České spořitelny - zajistit provedení akce "Strom do každé ulice", výsadba dřevin do ulice Zborovská a její spolufinancování z daru České spořitelny a. s.
1 15 19.01.2012 Schválení protokolu o předání a převzetí práv a závazků investora k investiční akci "Vybudování kanalizace Slivenecká, Praha 5 - Hlubočepy"
1 16 19.01.2012 Prodej bytové jednotky v domě-dvojbloku č. p. 291 Lidická č. o. 40 a č. p. 292, Lidická č. o. 38, k. ú. Smíchov
1 17 19.01.2012 Kontrola plnění usnesení Rady MČ Praha 5 v termínu od 16. 1. 2011 do 31. 12. 2011
1 18 19.01.2012 Schválení programu 14. zasedání Zastupitelstva MČ P5 dne 24. ledna 2012 od 13 hod.
1 19 19.01.2012 NP Plzeňská 211/442, k. ú. Košíře, Praha 5, záměr pronájmu
1 20 19.01.2012 NP v nemovitosti č. p. 1844, ulice Švédská č. o. 35, Praha 5 - k. ú. Smíchov, nájemce Nadace Umění pro zdraví, poskytnutí slevy z nájemného
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 38