Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor majetku a privatizace šipka doprava Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace

 
 
 

2. zasedání Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace dne 23.01.2013

Č. výboru Č. usn. Zveřejněno od Název
2 1 27.02.2013 Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc.č. 3717, k.ú. Smíchov ve vlastnictví obce hl.m.Prahy, pozemku parc.č. 3716/2 a části pozemku parc.č. 3716/1, k.ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5
2 2 27.02.2013 Žádost o stanovisko ke směně pozemků parc.č. 2007/1,2009/1,2009/2,2012/1 a 2015/2, k.ú. Jinonice ve vl. společnosti Rohlovský mlýn s.r.o. a pozemku parc.č. 4951/3, k.ú. Smíchov ve vlastnictví obce hl.m.Prahy
2 3 27.02.2013 Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc.č. 920/70 a 920/71, k.ú. Košíře z vlastnictví Bytového podniku Praha 5 s.p. v likvidaci
2 4 27.02.2013 Žádost o prodej volné bytové jednotky č. 29/31 Nádražní 21 k.ú. Smíchov
2 5 27.02.2013 Žádost o prominutí nedodržení lhůty 60ti dnů pro přijetí nabídky na odkoupení b. j. a přiznání nároku na slevu z kupní ceny
2 6 27.02.2013 Žádost o prominutí nedodržení lhůty 60ti dnů pro přijetí nabídky na odkoupení b. j. a přiznání nároku na slevu z kupní ceny
2 7 27.02.2013 Žádost o prodloužení lhůty splatnosti kupní ceny, prominutí smluvní pokuty a přiznání nároku na slevu z kupní ceny, při prodeji b.j. č. 479/12
2 8 27.02.2013 Záměr prodeje pozemku č.parc. 1805/3 v k.ú. Smíchov pod garáží vlastnici stavby - u domu U Malvazinky 148/18
2 9 27.02.2013 Revokace usnesení - záměr prodeje pozemku č.parc. 1861 k.ú. Smíchov - vlastnikovi přilehlého domu
2 10 27.02.2013 Odkoupení pozemku č.parc. 1975/1 v k.ú. Košíře - areál ZŠ Weberova
2 11 27.02.2013 Žádost o prominutí nedodržení lhůty 60ti dnů pro přijetí nabídky na odkoupení b. j. 512/08 a přiznání nároku na slevu z kupní ceny
2 12 27.02.2013 SVM MHMP žádá o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 361 o výměře cca 19 m2 v k. ú. Radlice ve vlastnictví hl. m. Prahy
2 13 27.02.2013 SVM MHMP žádá o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 2068/2 o výměře 6 m2 v k. ú. Košíře ve vlastnictví hl. m. Prahy
2 14 27.02.2013 SVM MHMP žádá o stanovisko k prodeji části pozemku parc.č. 3804/1 o výměře 958 m2 a pozemku parc.č. 3803 o výměře 112 m2, k.ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy
2 15 27.02.2013 Vestavba výtahu v domě Zborovská 542/42, Praha 5, stavebník pan ...., podíl MČ Praha 5 na vybudování výtahu je dle usnesení rady č. 22/738/2010 50% investičních nákladů