Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise bytová šipka doprava Usnesení a zápisy komise bytové

 
 
 

12. zasedání Usnesení a zápisy komise bytové dne 13.06.2013

Č. kom. Č. usn. Zveřejněno od Název
12 1 20.06.2013 Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
12 2 20.06.2013 Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy
12 3 20.06.2013 Žádost o prodloužení slevy z nájmu bytu
12 4 20.06.2013 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu ve spolupodílovém domě
12 5 20.06.2013 Žádost o uzavření nájemní smlouvy k bytu
12 6 20.06.2013 Žádosti o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě a rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící z důvodu privatizace
12 7 20.06.2013 Žádosti o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu
12 8 20.06.2013 Žádost o úhradu nákladů souvisejících s připojením k energetické soustavě
12 9 20.06.2013 Návrh na předání bytů určených pro zaměstnance ÚMČ Praha 5 k dispozici tajemníkovi ÚMČ Praha 5
12 10 20.06.2013 Návrh na uzavření "Dohody o skončení nájmu bytu" a návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě
12 11 20.06.2013 Odpis pohledávek za nájemci bytů 1
12 12 20.06.2013 Žádosti o prominutí poplatku z prodlení
12 13 20.06.2013 Odpis pohledávek za nájemci bytů 2
12 14 20.06.2013 Žádosti o uzavření splátkového dohody a žádosti o prominutí poplatku z prodlení
12 15 20.06.2013 Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
12 16 20.06.2013 Návrh na pronájem uvolněného bytu
12 17 20.06.2013 Žádost o řešení bytové situace
12 18 20.06.2013 Přehled soudních sporů