Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

47. zasedání rady dne 06.12.2011

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
47 1640 08.12.2011 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 205, k. ú. Jinonice ve vlastnictví MČ Praha 5 - vodovodní přípojka
47 1641 08.12.2011 Převzetí nově budovaného chodníku pro pěší umístěného na pozemcích parc. č. 1558 a 1727, k. ú. Hlubočepy do vlastnictví a správy Městské části Praha 5
47 1642 08.12.2011 Přehled rozpočtových opatření
47 1643 08.12.2011 Krškova 807, Praha 5 - žádost společnosti AeskuLab, a. s., IČ 60470488 o zúžení předmětu nájmu o 80,1 m2 a žádosti stávajících nájemců o pronájem NP o celkové výměře 80,1 m2
47 1644 08.12.2011 Informace o plánu a harmonogramu prodejů nemovitostí v roce 2012
47 1645 08.12.2011 Záštita starosty MČ Praha 5 MUDr. Radka Klímy nad projektem Českých center - Noc literatury 2012
47 1646 08.12.2011 Záštita starosty MČ Praha 5 MUDr. Radka Klímy a zastupitele Karla Novotného nad akcí IV. MDA Ride
47 1647 08.12.2011 Odpis neopravitelně poškozeného a ztraceného USB modemu členů zastupitelstva
47 1648 08.12.2011 Doplnění člena Pracovní skupiny pro zpracování Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na území MČ Praha 5
47 1649 08.12.2011 Zrušení usnesení č. 41/1464/2011 ze dne 1. 11. 2011 a nový návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění vánočních a velikonočních slavností na Smíchově č. 008/0/KMČ/10
47 1650 08.12.2011 Informační brožura Galerie Portheimka na kalendářní rok 2012
47 1651 08.12.2011 Návrh dodatků ke smlouvám v rámci oprav školských objektů
47 1652 08.12.2011 Organizační a finanční zajištění výstavy s názvem "Olga a Josef Vyleťalovi-Síla osudu" v Galerii Portheimka v termínu od 6. 12. 2011 do 30. 12. 2011
47 1653 08.12.2011 Finanční příspěvek dětskému lesnímu klubu Prokůpek o. s.
47 1654 08.12.2011 Návrh na odpis promlčených pohledávek za dlužníky MČ Praha 5 v celkové výši 3. 800 Kč
47 1655 08.12.2011 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Zajištění posypových materiálů a zřízení výdejního místa na území MČ Praha 5"
47 1656 08.12.2011 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Zajištění schůdnosti nemotoristických komunikací při sněhové kalamitě na území MČ Praha 5"
47 1657 08.12.2011 Projekt "Snížení energetické náročnosti Základních a mateřských škol v Praze 5"
47 1658 08.12.2011 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Právní poradenství pro Odbor Kancelář městské části Praha 5 - Právní oddělení a obecné poskytování právních služeb"
47 1659 08.12.2011 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Právní poradenství pro statutární orgány městské části Praha 5"
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 21 - 40 z 50