Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

32. zasedání rady dne 30.08.2011

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
32 1087 01.09.2011 Přehled o hospodaření Městské části Praha 5 za I. pololetí roku 2011
32 1088 01.09.2011 Přehled rozpočtových opatření
32 1089 01.09.2011 Návrh rozpočtového opatření - změna financování v r. 2011 u stavební akce: ZŠ Weberova - rekonstrukce školní kuchyně
32 1090 01.09.2011 Úprava rozpočtu roku 2011 - vrácení 100 % podílu MČ na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2010 formou neinvestiční dotace
32 1091 01.09.2011 Přidělení grantů MČ Praha 5 pro oblast podnikání "Podpora a rozvoj podnikání na Praze 5" v roce 2011 - 2. kolo
32 1092 01.09.2011 Návrh zadání studií pro vybrané lokality
32 1093 01.09.2011 Návrh na schválení výběru zhotovitele na akci "ZADNÍ ČÁST DĚTSKÉHO OSTROVA P5 - MINIGOLF "
32 1094 01.09.2011 Provoz autobusové linky MHD č. 128 zajišťující dopravní obsluhu území MČ P5 - Žvahova - návrh dodatku č. 2, smlouvy umožňující jeho financování v období od 12. 6. 2011 do 31. 12. 2011
32 1095 01.09.2011 Záležitosti projednané na zasedání sociálního a zdravotního výboru ZMČ
32 1096 01.09.2011 Dodatek č. 01 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny provozních objektů Úřadu městské části Praha 5
32 1097 01.09.2011 Podněty MČ Praha 5 na celoměstsky významné změny (CVZ IV) územního plánu sídelního útvaru hl. m. Praha (ÚPn)
32 1098 01.09.2011 Záštita starosty MČ Praha 5 MUDr. Radka Klímy nad akcí Pohádkový les a finanční příspěvek ve výši 15.000 Kč
32 1099 01.09.2011 Návrh na uzavření dodatku č. 3 k SOD č. 162/0/KTA/06 s firmou CENTRA, a. s.
32 1100 01.09.2011 Výsadba stromů na území MČ Praha 5 - dotační program Nadace ČEZ "Stromy 2011"
32 1101 01.09.2011 Návrh na realizaci výstavy fotografií "Praha 5 ve 20. století"
32 1102 01.09.2011 Výběr dodavatelů na opravy objektů - výsledky výběru
32 1103 01.09.2011 Žádost o prodloužení termínu vyúčtování finančního příspěvku YMCA Praha, o. s.
32 1104 01.09.2011 Návrh školských obvodů ZŠ MČ Praha 5 zahrnutých do nové obecně závazné vyhlášky hl. m Prahy od 1. 1. 2012
32 1105 01.09.2011 Žádost o podstatnou změnu v projektu "Řízení lidských zdrojů v Praze 5"
32 1106 01.09.2011 Výpověď Smlouvy č. 33/0/OSS/06 o poskytování služeb elektronických komunikací se spol. CASABLANCA INT, s. r. o.
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 21 - 40 z 43