Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

23. zasedání rady dne 21.06.2011

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
23 810 23.06.2011 Prominutí úroku z prodlení a smluvní pokuty vůči bývalému nájemci NP Dianě Kulišové, bytem Na Konvářce č. 1742/21, Praha 5
23 811 23.06.2011 NP - Zborovská č. o. 40, č. p. 512, Praha 5 - k. ú. Smíchov, pronájem na základě oznámení záměru č. 25/2011
23 812 23.06.2011 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výkon zadavatelských činností pro zadání veřejné zakázky: Uliční stromořadí - stavební úpravy komunikace Zborovská, 2. a 3. etapa - dodatečné stavební práce č. II
23 813 23.06.2011 Návrh odpovědi na petici občanů - zachování autobusové linky č. 128 na Žvahov
23 814 23.06.2011 Udělení 2 dnů ředitelského volna a zahájení školního roku 2011/2012 včetně provozu družiny dne 5. 9. 2011 v ZŠ Praha 5 - Košíře, Weberova 1/1090
23 815 23.06.2011 Ultravox, s. r. o. - finanční příspěvek na realizaci divadelní hry "Moucha na zdi"
23 816 23.06.2011 Finanční příspěvek Švandovu divadlu na Smíchově
23 817 23.06.2011 Finanční příspěvek na slavnostní program s koncertem "K poctě sv. Mikuláše"
23 818 23.06.2011 Aréna, o. s. - finanční příspěvek na realizaci kulturní přehlídky z oblasti divadla, hudby, tance s doplněním o výstavu
23 819 23.06.2011 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Právní poradenství a obecné poskytování právních služeb pro Právní oddělení Odboru Kancelář městské části Praha 5"
23 820 23.06.2011 Vyhlášení 5. ročníku hudební soutěže "Talent roku 2011 pro žáky základních uměleckých škol Prahy 5 a další žáky Prahy 5, organizačně zajištěné Pražskou komorní filharmonií, o. p. s.
23 821 23.06.2011 Návrh na předložení projektové žádosti "Rozvoj služeb e-Governmentu ÚMČ Praha 5" v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha - Konkurenceschopnost
23 822 23.06.2011 Marcela Vosyková, IČ 48018503 - uzavření dohody o vypořádání a prominutí zbylé pohledávky za užívání NP Záhorského 886/4, Praha 5
23 823 23.06.2011 Návrh na bezúplatnou zápůjčku sportovní plochy na dětském hřišti Dětský ostrov dne 30. 6. 2011 za účelem konání akce "Oslava konce školního roku"
23 824 23.06.2011 Vltavská 26, realizace záměru prodeje domu č. p. 350, se zastavěným pozemkem parcel. č. 444, k. ú. Smíchov
23 825 23.06.2011 Vltavská 28, realizace záměru prodeje domu č. p. 277, se zastavěným pozemkem parcel. č. 445/3, k. ú. Smíchov
23 826 23.06.2011 Stanovisko MČ Praha 5 k Návrhu celoměstsky významné změně (CVZ I) ÚP SÚ HMP č. Z 2710/00
23 827 23.06.2011 Dny udržitelného rozvoje Prahy, Lysé nad Labem a Kolína (DURP)
23 828 23.06.2011 Výpověď smlouvy o provedení exekuce na nepeněžité plnění uzavřené mezi MČ Praha 5 a soudním exekutorem JUDr. Miloslavem Hauerlandem dne 12. 5. 2005
23 829 23.06.2011 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 024/0/OSS/09 ze dne 23. 9. 2009 o zajištění bezpečnostních služeb společností ATA - bezpečnostní agentura, s. r. o.
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 21 - 40 z 42