Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

22. zasedání zastupitelstva dne 10.06.2010

Č. zast. Č. usn. Zveřejněno od Název
22 21 22.06.2010 Na Šmukýřce 3, č. p. 933, k. ú. Košíře, Dohoda o zrušení podílového spoluvlastnictví
22 22 22.06.2010 Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 17. 3. 2010 do 20. 5. 2010
22 23 22.06.2010 Dodatek - Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 21.5.2010 do 10.6.2010
22 24 22.06.2010 Prodej bytových jednotek v domě č. p. 483 Vrchlického č. o. 47, k. ú. Košíře
22 25 22.06.2010 Prodej bytových jednotek v domě č. p. 482 Vrchlického č. o. 49, k. ú. Košíře
22 26 22.06.2010 Prodej bytových jednotek v domě č. p. 479 Vrchlického č. o. 51, k. ú. Košíře
22 27 22.06.2010 Prodej nebytového prostoru 294/101 v domě č. p. 294 Mahenova č. o. 4, k.ú. Košíře
22 28 22.06.2010 Návrh dodatku ke zřizovacím listinám základních a mateřských škol MČ Praha 5
22 29 22.06.2010 Nepeněžitý dar pro Městskou policii Praha, Obvodní ředitelství Praha 5, pochůzkový systém WSOK a snímače TPU
22 30 22.06.2010 Návrh na přidělení finančních prostředků na grantové dary V. programu - podpora městských částí v sociální oblasti pro rok 2010 ve výši 1.277.100,- Kč
22 31 22.06.2010 Finanční příspěvek občanskému sdružení Aréna na pořádání 4. ročníku kulturní akce "Festival Za vodou"
22 32 22.06.2010 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti "Informační centrum Praha 5, o. p. s. za rok 2009
22 33 22.06.2010 Stanovení počtu členů ZMČ Praha 5 pro volební období 2010 - 2014
22 34 22.06.2010 Prodej bytového domu č.p. 462 Ke Koulce č.o.13, včetně příslušenství a pozemku par. č. 1235, k.ú. Smíchov dle Pravidel prodeje celých domů právnické osobě založené z oprávněných nájemců bytů
22 35 22.06.2010 Prodej bytových jednotek v domě č. p. 483 Vrchlického č. o. 47, k. ú. Košíře
22 36 22.06.2010 Č.p.3171 Matoušova č.o.16a, k.ú. Smíchov-prodej b.j. 3171/1 včetně podílu na společných částech domu a pozemcích parc.č.67 a 66/2, vše k.ú.Smíchov oprávněnému nájemci- Miroslav a Jiřina Mašatovi
22 37 22.06.2010 Nepeněžitý dar pro Policii ČR, OŘ Praha II, spojovací technika
22 38 22.06.2010 Kronika městské části Praha 5
22 39 22.06.2010 Sportovní festival JoyRide 2010
22 40 22.06.2010 Poskytnutí předchozího souhlasu k přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 218. 940 Kč Základní škole a mateřské škole Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 21 - 40 z 40