Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

19. zasedání zastupitelstva dne 08.12.2009

Č. zast. Č. usn. Zveřejněno od Název
19 21 15.12.2009 Č. p. 2265, Radlická č. o. 92, se zastav. pozemkem parc. č. 1438 a souvis. pozemkem parc. č. 1439, k. ú. Smíchov - prodej b. j. 2265/6
19 22 15.12.2009 Č. p. 2503, Pechlátova č. o. 16, se zastav. pozemkem parc. č. 1381, k. ú. Smíchov - prodej b. j. 2503/3
19 23 15.12.2009 Žádost o prodej části pozemku č. parc. 1236/1, k. ú. Jinonice
19 24 15.12.2009 Č. p. 653 a 654, Renoirova 18 a 20, se zastav. pozemky parc.č. 1020/6 a 1020/7, k.ú. Hlubočepy - zrušení usnesení ZMČ č. 24/13/2005 ze dne 13.10.2005
19 25 15.12.2009 Prodej ideálního podílu 2115/7971 na pozemku parc.č. 2053, k.ú. Smíchov
19 26 15.12.2009 Vyúčtování finančního daru občanskému sdružení Aréna na pořádání 3. ročníku kulturní akce "Festival za vodou"
19 27 15.12.2009 Program regenerace na území MČ Praha 5
19 28 15.12.2009 Návrh na uzavření smluv o postoupení pohledávek v souvislosti s nabídkovým řízením na pronájem bytů za smluvní nájemné a úhradu dluhu
19 29 15.12.2009 Pod Žvahovem 29, prodej id. 1/6 domu č. p. 103 s id. 1/6 pozemku č. parcel. 115 a id. 1/6 zahrady parcel. č. 116, k. ú. Hlubočepy, Praha 5, spoluvlastnicím
19 30 15.12.2009 Žádost o prodej pozemku parc. č. 849/1 a části parc. č. 847 v k. ú. Jinonice
19 31 15.12.2009 Žádost o prodej pozemku č. parc. 339/2, k. ú. Radlice
19 32 15.12.2009 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1453, k. ú. Jinonice, vlastníkovi sousedních nemovitostí
19 33 15.12.2009 Na Šmukýřce 29, č. p. 916, k. ú. Košíře, Dohoda o zrušení podílového spoluvlastnictví a převodu podílu na zastavěném pozemku parcel. č. 972
19 34 15.12.2009 Neinvestiční příspěvek KK Poštovka na konání vánočního koncertu souboru Bach Collegium Praha v kostele sv. Václava na Smíchově
19 35 15.12.2009 Finanční příspěvek Městské knihovně v Praze na provoz v pobočkách Wassermannova 16/926, Praha 5, Barrandov, Musílkova 62/335 a Musílkova 68/325, Praha 5, Cibulka
19 36 15.12.2009 Žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu Podrogram A. Podpora terénní práce 2010 s finanční spoluúčastí městské části ve výši 30% z požadované dotace
19 37 15.12.2009 Založení společnosti "Společný azylový dům městských částí Praha 5 a Praha 11, o.p.s."
19 38 15.12.2009 Medifin s. r. o. - žádost o úhradu částky ve výši 759. 877,05 Kč za havarijní únik vody v areálu polikliniky Kartouzská v roce 2007 z prostředků MČ Praha 5 a následné vyúčtování služeb za rok 2007 všem nájemcům areálu polikliniky Kartouzská
19 39 15.12.2009 Č. p. 1356, Matoušova č. o. 10, se zastav. pozemkem parc. č. 61/1, k. ú. Smíchov - prodej b. j. 1356/8
19 40 15.12.2009 Prodej nebytového prostoru - ateliéru č. 164/101, k. ú. Košíře v domě č.p. 164 Mahenova č.p. 2
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | Další > >> 21 - 40 z 69