Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

36. zasedání rady dne 27.10.2009

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
36 1140 29.10.2009 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. ZZB/52/OOA/06 ze dne 28. 7. 2006 uzavřené se Správou služeb Městské policie hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, IČ: 70889660
36 1141 29.10.2009 Žádost o odpuštění úroků z prodlení pro Jozefa Potanku, V Zahrádkách 855, Praha 8, IČ 86894781
36 1142 29.10.2009 Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5
36 1143 29.10.2009 Stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1020/3, k. ú. Košíře z vlastnictví obce hl. m. Prahy - manipulační plocha pro technickou obsluhu objektu ve vlastnictví žadatele
36 1144 29.10.2009 Smlouva o věcném břemeni na pozemek parc. č. 90, k. ú. Smíchov z vlastnictví MČ Praha 5 pro Pražskou plynárenskou Distribuce a. s.
36 1145 29.10.2009 Bezúplatný převod pozemku parc. č. 1542/1, k. ú. Košíře z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví MČ Praha 5 dle § 22 odst.2 zákona ZMS - veřejný zájem
36 1146 29.10.2009 Stanovisko k pronájmu pozemků parc. č. 200/2 a parc. č. 174/14, k. ú. Jinonice z vlastnictví obce hl. m. Prahy - výstavba lehké sportovní haly
36 1147 29.10.2009 Finanční příspěvek spolku pro arte vivendi e. V. na podporu projektu Blues Train Festival
36 1148 29.10.2009 Finanční příspěvek časopisu Hudební rozhledy o. s. na podporu činnosti
36 1149 29.10.2009 Finanční příspěvek ZUŠ Music Art na činnost orchestru Smíchovská komorní filharmonie
36 1150 29.10.2009 Kalendáře na r. 2010
36 1151 29.10.2009 Aktualizovaný Program regenerace MPR a MPZ na území MČ Praha 5
36 1152 29.10.2009 Bezúplatný pronájem zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 5 za účelem setkání členek základních organizací Českého svazu žen v roce 2009 a 2010
36 1153 29.10.2009 Návrh cenové nabídky na opravu bytu
36 1154 29.10.2009 Zpracování ověřovací studie Smíchov
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 21 - 35 z 35