Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

18. zasedání zastupitelstva dne 09.09.2009

Č. zast. Č. usn. Zveřejněno od Název
18 21 22.09.2009 Prodej nebytového prostoru 164/103, v domě č.p. 164 Mahenova č.o. 2, k. ú. Košíře
18 22 22.09.2009 Prodej nebytového prostoru 294/103, v domě č.p. 294 Mahenova č.o. 4,k. ú. Košíře
18 23 22.09.2009 Prodej nebytového prostoru 294/104, v domě č.p. 294 Mahenova č.o.4, k. ú. Košíře
18 24 22.09.2009 Č. p. 1532 U Okrouhlíku č.o. 5 - prodej půdní bytové jednotky č. 1532/07 včetně příslušenství oprávněnému nájemci
18 25 22.09.2009 Úprava rozpočtu roku 2009 - vrácení 100% podílu na dani z příjmů právnických osob hl.m.Prahy za zdaňovací období roku 2008 formou neinvestiční dotace
18 26 22.09.2009 Návrh kandidátů na udělení "Záslužné medaile městské části Praha 5"
18 27 22.09.2009 Návrh na schválení notářských zápisů o uznání dluhu, splátkovém kalendáři s přímou vykonatelností notářského zápisu za dluhy vzniklé z nájmu bytů
18 28 22.09.2009 Návrh na uzavření smluv o postoupení pohledávek v souvislosti s nabídkovým řízením na pronájem bytů za smluvní nájemné a úhradu dluhu
18 29 22.09.2009 Nepeněžitý dar pro Policii ČR, OŘ Praha II, výpočetní technika
18 30 22.09.2009 Nepeněžitý dar pro Městskou policii Praha, Obvodní ředitelství Praha 5, technické vybavení služeben
18 31 22.09.2009 Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 12.6.2009 do 9.9.2009
18 32 22.09.2009 Návrh na přidělení finančních prostředků na grantové dary 2. kolo výběrového řízení IV.program "Podaná ruka "-"Život bez předsudků"
18 33 22.09.2009 Přidělení grantů v oblasti informatiky pro rok 2009 ve 2. kole.
18 34 22.09.2009 Záměr prodeje 17 bytových domů specifikovaných v přiloženém seznamu jako celek právnickým osobám založeným z oprávněných nájemců bytů dle Pravidel...
18 35 22.09.2009 Záměr prodeje 6 bytových domů podle zákona č. 72/1994 Sb.
18 36 22.09.2009 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 5 za období leden - červen 2009
18 37 22.09.2009 Změny ve výborech ZMČ P5
18 38 22.09.2009 Koncepce bytové politiky městské části Praha 5 do roku 2012
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 21 - 38 z 38