Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

13. zasedání zastupitelstva dne 18.09.2008

Č. zast. Č. usn. Zveřejněno od Název
13 1 26.09.2008 Schválení zápisu 12. zasedání ZMČ Praha 5 Volba ověřovatelů zápisu 13. zasedání ZMČ Praha 5 Schválení programu 13. zasedání ZMČ Praha 5
13 2 26.09.2008 Příprava nového územního plánu hl.m. Prahy (ÚPn)
13 3 26.09.2008 Rozbor hospodaření městské části Praha 5 za I. pololetí roku 2008
13 4 26.09.2008 Návrh na přidělení finančních prostředků na grantové dary V. programu -podpora městských částí v sociální oblasti pro rok 2008 ve výši 1.515.000,- Kč
13 5 26.09.2008 Návrh na zvýšení finančního příspěvku pro o.s. CONCORDIA PAX
13 6 26.09.2008 Návrh na poskytnutí finančního příspěvku pro o.s. KALEIDOSKOP
13 7 26.09.2008 Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 200.000,- Kč na dovybavení azylového domu v Renoirově ulici
13 8 26.09.2008 Návrh na odpis nevymahatelné pohledávky dlužného výživného ve výši 161.625,- Kč
13 9 26.09.2008 Změna ve funkci tajemnice redakční rady měsíčníku MČ Praha 5 Pražská pětka
13 10 26.09.2008 Úprava rozpočtu roku 2008 - vrácení 100% podílu na dani z příjmů právnických osob hl.m.Prahy za zdaňovací období roku 2007 formou neinvestiční dotace
13 11 26.09.2008 Prodej NP 101, č.p. 999, Na Bělidle, č.o. 11 se zastav. pozemkem parc. č. 412 a souvis. pozemkem parc. č. 413, k.ú. Smíchov
13 12 26.09.2008 Prodej bytového domu č. p. 470, Plzeňská č. o. 76, se zastav. pozemkem parc. č. 1287, k. ú. Košíře
13 13 26.09.2008 Drtinova 26, prodej id. 1/6 domu čp. 412 s id. 1/6 zastavěného pozemku parcel. č. 3046, k. ú. Smíchov, spoluvlastníkům
13 14 26.09.2008 Strakonická 1b, odkoupení id. 1/3 domu čp. 2582, k. ú. Smíchov
13 15 26.09.2008 Kamenictví U Smíchovského hřbitova, prodej objektu bez čp. se zast. pozemkem parcel. č. 4910/2, k. ú. Smíchov
13 16 26.09.2008 Prodej bytového domu č. p. 504, Vrchlického č. o. 4, se zastav. pozemkem parc. č. 1353 , k.ú. Košíře dle Pravidel
13 17 26.09.2008 Č. p. 81, Zborovská, č. o. 58 se zastavěným pozemkem parc. č. 856, k. ú. Malá Strana- prodej bytových jednotek dle Zásad a zák. 72/1994 Sb.
13 18 26.09.2008 Č. p. 999, Na Bělidle, č. o. 11 se zastavěným pozemkem parc. č. 412 a souvis. pozemkem parc. č. 413, k. ú. Smíchov- doplnění usnesení ZMČ č. 12/20/2008 ze dne 26. 6. 2008 - prodej bytových jednotek dle Zásad a zák. 72/1994 Sb.
13 19 26.09.2008 Č. p. 715, Zborovská , č. o. 36 se zastaveným pozemkem parc. č. 170, k. ú. Smíchov- doplnění usn. ZMČ ze dne 6.12. 2007
13 20 26.09.2008 Č. p. 64, Na Bělidle 3 se zastav. pozemkem parc. č. 382/1, k. ú. Smíchov - prodej b. j. 64/18 oprávněné nájemkyni Šárce Čechové
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 46