Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

27. zasedání rady dne 19.08.2008

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
27 895 22.08.2008 Předložení Zprávy z druhého dozorového auditu provedeného na Úřadu městské části Praha 5 dle normy ČSN EN ISO 9001:2000 ze dne 20. 6. 2008
27 896 22.08.2008 Rozpočtová opatření od 10. 7. 2008 do 11. 8. 2008
27 897 22.08.2008 Úprava rozpočtu roku 2008 - vrácení 100% podílu na dani z příjmů právnických osob hl.m.Prahy za zdaňovací období roku 2007 formou neinvestiční dotace
27 898 22.08.2008 Organizační změna týkající se Kanceláře architekta Městské části Praha 5
27 899 22.08.2008 Odprodej HIM a DHIM ZZ Smíchov
27 900 22.08.2008 Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 200.000,- Kč na dovybavení azylového domu v Renoirově ulici
27 901 22.08.2008 Návrh na odpis pohledávek nedoplatků za ukončené Azylové bydlení v celkové výši 17.530,60 Kč
27 902 22.08.2008 Žádost o souhlas s pořádáním akce Hapening společnosti ASEKOL - Šrotožrout 2008 na pěší zóně Anděl ve dnech 25. 8. - 13. 9. 2008
27 903 22.08.2008 Návrh na likvidaci dvou umělých ledových ploch nevyhovujících technickým normám ČSN EN a zákonu č.102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobku
27 904 22.08.2008 Č.p. 802 Holečkova 91 - zrušení usnesení RMČ 39/1451/2005 z 25.10.2005 - záměr prodeje domu včetně zastavěného pozemku parc.č. 1282 a zahrady parc.č. 1283, k.ú. Košíře, dle Pravidel prodeje celých domů právnické osobě založené z oprávněných nájemců bytů
27 905 22.08.2008 Bytová jednotka 294/24, Mahenova 4 - revokace usnesení RMČ č. 17/590/2008 z 27.5.2008
27 906 22.08.2008 Prodej bytových jednotek v domě č. p. 294 Mahenova 4
27 907 22.08.2008 Prodej bytových jednotek v domě č. p. 164 Mahenova 2
27 908 22.08.2008 Žádost pražské pobočky Praha 5 Člověk v tísni o poskytnutí finanční podpory Přizvána: E. Kalhousová
27 909 22.08.2008 Romano Dives o.s. - Romodrom o.s. žádost ke schválení smlouvy o podnájmu NP Plzeňská čp. 2076/14 Přizvána: E. Kalhousová
27 910 22.08.2008 Záměr zřízení internetového televizního vysílání MČ Praha 5
27 911 22.08.2008 Revokace usnesení č. 10/308/2008 ze dne 1.4.2008
27 912 22.08.2008 Zřízení vodního přívozu P4 a P5
27 913 22.08.2008 Personální záležitosti
27 914 22.08.2008 Zadání provedení veřejné zakázky na statické zajištění kulturní památky SALA TERRENA, Na Popelce, Praha 5 - dodatečné stavební práce
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 21 - 40 z 54