Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

19. zasedání rady dne 03.06.2008

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
19 629 05.06.2008 NP Štefánikova 30/249, Praha 5 - Smíchov, SEA - net, spol. s r. o., ukončení nájmu dohodou
19 630 05.06.2008 Drtinova 26, záměr prodeje id. 1/6 domu čp. 412 s id. 1/6 zastavěného pozemku parcel. č. 3046, k. ú. Smíchov, spoluvlastníkům
19 631 05.06.2008 Vrázova 9, záměr prodeje id. 1/2 domu čp. 513 s id. 1/2 zast. pozemku parcel. č. 462, k. ú. Smíchov
19 632 05.06.2008 Souhlas se vstupem na pozemky parc. č. 1798/111, 1983,2002, k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví MČ Praha 5 pro stavbu " Zkapacitnění vodovodního řadu Barrandov - Slivenec
19 633 05.06.2008 Žádost o úplatný převod či pronájem pozemku parc. č. 219/1, k. ú. Jinonice z vlastnictví obce hl. m. Prahy - sjednocení vlastnictví s pozemky žadatele
19 634 05.06.2008 Převedení půdního bytu v domě č. p. 1155, Lesnická 8, k. ú. Smíchov uživatelky Ilony Samešové do režimu půdních vestaveb a možnosti odbydlení vložených finančních nákladů na celkovou rekonstrukci
19 635 05.06.2008 Rozdělení CD z koncertu laureátů "Talent roku 2007"
19 636 05.06.2008 Uzavření dodatku k nájemní smlouvě s firmou GEOSAN SIGMA s.r.o. č. 94/0/OOA/06 a s Výchovným ústavem a Střediskem výchovné péče Klíčov
19 637 05.06.2008 Záměr prodeje pozemku č. parc. 973 v k. ú. Jinonice na základě žádosti od vlastníka sousedních nemovitostí TOP HOTELS GROUP, a. s.
19 638 05.06.2008 Žádosti o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu
19 639 05.06.2008 Žádosti o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
19 640 05.06.2008 Žádost o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
19 641 05.06.2008 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na vybavení základních škol výpočetní technikou.
19 642 05.06.2008 Finanční příspěvek obč. sdružení NOVÁ SÍŇ na uspořádání 4. ročníku Festivalu autorského šansonu
19 643 05.06.2008 Prodej b. j. č. 164/18 v domě č. p. 164 Mahenova 2
19 644 05.06.2008 Prodej b. j. č. 294/6, 294/11, 294/18, 294/23 v domě č. p. 294 Mahenova 4
19 645 05.06.2008 Svatováclavské slavnosti 2008 - výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
19 646 05.06.2008 Návrh na schválení smluv o postoupení pohledávek podle schválených výsledků nabídkového řízení na pronájem bytu za smluvní nájemné, na úpravu vlastním nákladem a postoupení pohledávky ze skupiny poř. č. 44
19 647 05.06.2008 Návrh na zařazení 1 bytu do nabídkového řízení za smluvní nájemné, 5 bytů do nabídkového řízení za smluvní nájemné a úpravu vlastním nákladem a 6 bytů do nabídkového řízení za smluvní nájemné, úpravu vlastním nákladem a postoupení pohledávky
19 648 05.06.2008 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu bytu se společností Kolpingova rodina Praha
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | Další > >> 21 - 40 z 67