Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

11. zasedání rady dne 08.04.2008

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
11 389 10.04.2008 Převzetí záštity nad II. ročníkem charitativního turnaje Pražská jamka 2008 pořádaném Golf Clubem Praha a zajištění výroby pohárů pro vítěze
11 390 10.04.2008 Klikatá 1238/90c - ukončení nájemní smlouvy č. 37/0/OOA/04 uzavřené dne 14. 5. 2004 ve znění dodatku č. 1 s Vladimírem Svobodou dohodou k 31. 3. 2008
11 391 10.04.2008 Uzavření dodatků k nájemním smlouvám na umístění reklamních zařízení na objektech: Mahenova 2/164, Nádražní 92/48, Plzeňská 76/470, Svornosti 1/1497 a U Královské louky 5/918 se společností tédwa s. r. o.
11 392 10.04.2008 Kamenictví U Smíchovského hřbitova, záměr prodeje objektu bez čp. se zast. pozemkem parcel. č. 4910/2, k. ú. Smíchov
11 393 10.04.2008 Radlická 112/2070 - opětovné zveřejnění záměru pronájmu části fasády objektu k umístění reklamního zařízení
11 394 10.04.2008 Záměr prodeje č. parc. 1333 v k. ú. Košíře vlastníkovi sousední nemovitosti
11 395 10.04.2008 Žádost o souhlas s uzavřením podnájemních smluv - Lalasa spol. s r. o.
11 396 10.04.2008 NP Plzeňská 49/198, Praha 5 - Košíře, záměr pronájmu pro firmu HLAVÍN Jiří, s. r. o.
11 397 10.04.2008 NP Štefánikova 30/249, Praha 5 - Smíchov, SEA - net, spol. s r. o., snížení nájemného
11 398 10.04.2008 NP Štefánikova 40/278, VINUM - českomoravské družstvo, ukončení nájmu dohodou, změna v osobě stavebníka, smlouva o smlouvě budoucí nájemní
11 399 10.04.2008 Financování Jarního dne seniorů 2008
11 400 10.04.2008 Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc.č. 562, k. ú. Radlice z vlastnictví obce hl. m. Prahy - scelení s pozemky ve vlastnictví žadatele
11 401 10.04.2008 Žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o odejmutí svěření správy majetku hl. m. Prahy Městské části Praha 5 a to pozemků v katastrálním území Motol, Hlubočepy, Jinonice , Smíchov a Košíře dle usnesení
11 402 10.04.2008 Odměňování za výkon funkce člena zastupitelstva Městské části Praha 5
11 403 10.04.2008 Finanční příspěvek Občanskému sdružení pro podporu činnosti divadla ORFEUS
11 404 10.04.2008 Darovací smlouva k obrazu " To byl ten volební rok 2006", od majitele Mgr. Jana Kronuse
11 405 10.04.2008 Provedení veřejné zakázky: "Rekonstrukce a dostavba areálu ZŠ a MŠ U Tyršovy školy 430, Praha 5 - II.etapa výstavby objektu pro družinu - dodatečné stavební práce"
11 406 10.04.2008 Zadání provedení veřejné zakázky malého rozsahu: MŠ DUHA, Trojdílná 1117 - rekonstrukce teras
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 21 - 38 z 38