Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

33. zasedání rady dne 17.06.2014

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
33 1009 19.06.2014 Částečná revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 17/476/2014 ze dne 25. 03. 2014
33 1010 19.06.2014 Mezinárodní festival alpinismu Praha 2014 - spolupořadatelství a převzetí záštity
33 1011 19.06.2014 Žádosti o prominutí poplatku z prodlení
33 1012 19.06.2014 Nezrealizování prodeje volných bytových jednotek z důvodu nenaplnění podmínek dle schváleného Výběrového řízení obálkovou metodou
33 1013 19.06.2014 Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu
33 1014 19.06.2014 Prodej volné bytové jednotky v domě č. p. 2070 Radlická č. o. 112, k. ú. Smíchov
33 1015 19.06.2014 Záměr pronájmu prostor Janáčkovo nábřeží 37/479 pro "138. skautský oddíl" a Výtvarný spolek Hruška
33 1016 19.06.2014 Prodej volné bytové jednotky v domě č. p. 1299 Na Neklance č. o. 30, k. ú. Smíchov
33 1017 19.06.2014 Návrh na zrušení části usnesení RMČ č. 27/808/2014 ze dne 20. 05. 2014, bod I. 1 a návrh na uzavření 1 nájemní smlouvy za nejvyšší nabídnuté základní měsíční nájemné
33 1018 19.06.2014 Žádost o prodloužení doby nájmu a snížení základního nájemného za pronájem prostoru sloužícího podnikání
33 1019 19.06.2014 Pronájem části pozemku parc. č. 3794, k. ú. Smíchov
33 1020 19.06.2014 Pronájem části chodníku na stavební zábor - pozemek parc. č. 90, k. ú. Smíchov - SVJ pro dům Arbesovo náměstí 314/10, Praha 5
33 1021 19.06.2014 Uzavření řádné nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání v domě Zborovská 1188/8, Praha 5
33 1022 19.06.2014 Revitalizace budovy Vila Portheimka - podání žádosti o dotaci z Norských fondů
33 1023 19.06.2014 Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Peroutkova - uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP a akceptace Rozhodnutí o poskytnutí dotace
33 1024 19.06.2014 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Instalace ošetřovací vany v Domě sociálních služeb, Na Neklance 15, Praha 5 - Smíchov"
33 1025 19.06.2014 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "ZŠ Nepomucká, objekt Beníškové 1258/1, Praha 5 - Košíře, stavební úpravy a úpravy ZTI (rekonstrukce učebnového pavilonu)"
33 1026 19.06.2014 Uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 11. 10. 2006, na pronájem části areálu Pod Žvahovem 463, Praha 5, pro společnost Taneční centrum Praha - konzervatoř, o. p. s.
33 1027 19.06.2014 Uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání za podíl MČ Praha 5 v podílovém domě Štefánikova 338/41, Praha 5 - Smíchov
33 1028 19.06.2014 Návrh odpovědi na petici občanů za vydání nařízení ve věci zákazu vjezdu nákladních vozidel převyšujících okamžitou hmotnost 3,5 t v ul. Nad Zlíchovem nebo zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,3 m, a to v podjezdu pod železniční tratí
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 21 - 40 z 44