Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

60. zasedání rady dne 17.12.2013

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
60 2110 19.12.2013 Plán kontrolních výkonů prováděných v rámci ÚMČ Praha 5 v roce 2014
60 2111 19.12.2013 Převzetí vymáhání pohledávek a postoupení pohledávek zrušeného Zdravotnického zařízení Smíchov z JUDr. Richarda Sysla zpět na městskou část Praha 5
60 2112 19.12.2013 Dodatek č. 1 na užívání id. 129/216 pozemku parc. č. 5/1 a pozemku parc. č. 6 v k. ú. Košíře městskou částí Praha 5
60 2113 19.12.2013 Rozvaha o charakteru území městské části Praha 5 k Metropolitnímu plánu hl. m. Prahy
60 2114 19.12.2013 Předkupní právo k bytové jednotce 303/12 domu č. p. 303 Musílkova 3, k. ú. Košíře
60 2115 19.12.2013 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Právní služby a právní poradenství pro Odbor bytů a privatizace ÚMČ Praha 5"
60 2116 19.12.2013 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Architektonická studie Smíchov, Plzeňská - zadání ověřovací studie"
60 2117 19.12.2013 Smlouva o sponzorském daru na květinové vazby pro jubilanty s trvalým bydlištěm na Praze 5
60 2118 19.12.2013 Smlouva o poskytování údržby (maintenance a provozní podpory systému helpdesk uzavíraná mezi MČ Praha 5 a společností Marbes Consulting, s. r. o.
60 2119 19.12.2013 Objednávka na zajištění datového připojení Úřadu MČ Praha 5 a příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 5
60 2120 19.12.2013 Kupní smlouva na softwarové řešení pro výdej parkovacích karet - projekt Regulace dopravy v klidu MČ Praha 5 (parkovací zóny) uzavíraná mezi MČ Praha 5 a spol. Optys s. r. o.
60 2121 19.12.2013 Posun termínu realizace zakázek v souvislosti se statickým posouzením místnosti serverové infrastruktury
60 2122 19.12.2013 Ustanovení hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Centralizované zajištění zpracování účetní a mzdové agendy pro základní a mateřské školy zřizované MČ Praha 5
60 2123 19.12.2013 Předání majetku pořízeného z rozpočtových prostředků zřizovatele do užívání Základní školy a mateřské školy Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615
60 2124 19.12.2013 Zřízení dočasného peněžního fondu a přijetí daru
60 2125 19.12.2013 Návrh dodatku č. 1 k SOD č. 0034/0/OSP/13 - BEVI STAV - CZ, a. s.
60 2126 19.12.2013 Odložení spuštění projektu Regulace dopravy v klidu na vybraném území městské části Praha 5
60 2127 19.12.2013 Rozpočtové opatření
60 2128 19.12.2013 Novela nařízení, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, s žádostmi o zařazení místa do přílohy č. 1 nařízení - připomínkové řízení
60 2129 19.12.2013 Revokace usnesení RMČ Praha 5 č.58/2067/2013 ze dne 10. 12. 2013
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | Další > >> 41 - 60 z 65