Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

44. zasedání rady dne 13.11.2012

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
44 1655 15.11.2012 Uzavření Dodatku č. 9 k NS ze dne 20. 1. 1998, ve znění pozdějších dodatků - valorizace nájemného pro rok 2012, se společností Česká spořitelna a. s., IČ 45244782, nájemce části budovy Štefánikova 247/17, Praha 5
44 1656 15.11.2012 Záměr pronájmu POZEMKU parc. č. 1487/3 a 1487/1, k. ú. Smíchov
44 1657 15.11.2012 Pronájem pozemku parc. č. 4904/2, k. ú. Smíchov - firmě Yaro, s. r. o. pro účely využití MŠ Nikolajka
44 1658 15.11.2012 Záměr zajištění nákupu předmětů pro zaměstnance
44 1659 15.11.2012 Vyhodnocení průzkumu nosných konstrukcí stropu, vypracování statického návrhu sanace jejich degradovaných částí a kontrola následného postupu prací v rámci veřejné zakázky: "MŠ Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 1/2185 - Oprava pochozí terasy nad 2. NP"
44 1660 15.11.2012 Plán výstav v Galerii Portheimka - 2013
44 1661 15.11.2012 Provoz mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 od 27. 12. do 31. 12. 2012
44 1662 15.11.2012 Odměny ředitelům a ředitelkám základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 z účelové dotace
44 1663 15.11.2012 Zpráva k ukončení činnosti příspěvkové organizace Zdravotnického zařízení Smíchov, Praha 5, Kartouzská 204/6, IČ 00639567, v likvidaci
44 1664 15.11.2012 Stanovisko MČ Praha 5 k umístění stavby č. 9567 Radlická radiála JZM-Smíchov (DUR, dat. 12/2011)
44 1665 15.11.2012 "Novostavba dvou bytových domů Na Farkáně v Praze 5 - Radlicích", dokumentace k územnímu řízení
44 1666 15.11.2012 Informace o konání zápisů do 1. tříd pro školní rok 2013/2014
44 1667 15.11.2012 Odměna ředitelce Kulturního klubu Poštovka Praha 5, Zahradníčkova 1118/2
44 1668 15.11.2012 Uznání dluhu a dohoda o splátkovém kalendáři mezi MČ Praha 5 (věřitelem)a společností KOBLA, spol. s r. o. (dlužníkem) z titulu neuhrazení závazků ze smlouvy o dílo na akci: Oprava dvorní fasády Vltavská 980/12, Praha 5, ve výši 658.417 Kč, vč. DPH
44 1669 15.11.2012 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce mezi MČ Praha 5 a TSK hl. m. Prahy
44 1670 15.11.2012 Žádost společnosti RED division, s. r. o., o odstoupení od nájemní smlouvy a žádost společnosti RED C s. r. o., o prodloužení nájemní smlouvy ze dne 27. 4. 2006 - Pěší lávka Sacre Coeur
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 21 - 36 z 36