Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

30. zasedání rady dne 21.08.2012

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
30 1223 27.08.2012 Návrh na vyhlášení realizace záměru prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení ze seznamu domů schválených ZMČ 8/24/2011 ze dne 28. 6. 2011 za nejvyšší nabídnutou cenu
30 1224 27.08.2012 Žádosti o uzavření splátkových dohod a žádosti o prominutí poplatků z prodlení u nájemců bytů
30 1225 27.08.2012 Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
30 1226 27.08.2012 Žádosti o zpětvzetí výpovědí z nájmu bytů
30 1227 27.08.2012 Žádost o slevu z nájmu bytu
30 1228 27.08.2012 Žádosti o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
30 1229 27.08.2012 Žádost o poskytnutí náhradního bytu na základě soudního rozhodnutí po rozvodu manželství
30 1230 27.08.2012 Změna lokality pro výstavbu hřiště pro seniory
30 1231 27.08.2012 Projekt Pohostinná země
30 1232 27.08.2012 Finanční dar 10. 000 Kč na akci "Každý svého zdraví strůjcem"
30 1233 27.08.2012 Záměry pronájmů osmi parkovacích stání ve vnitrobloku domů v ul. K Vodojemu na pozemku parc. č. 1408/8, k.ú. Smíchov stávajícím nájemcům v souladu se Zásadami pro pronajímání parkovacích stání schválených RMČ dne 22. 3. 2011, č. usn. 10/270/2011
30 1234 27.08.2012 Pronájem volného nebytového prostoru v 1. nadzemním podlaží nemovitosti Štefánikova 278/40, Praha 5 - k. ú. Smíchov občanskému sdružení Etincelle, na základě zveřejněného záměru pronájmu
30 1235 27.08.2012 Žádost občanského sdružení Lastavica o udělení souhlasu s umístěním sídla na adrese pronajímaného nebytového prostoru - Zborovská 40/512, Praha 5
30 1236 27.08.2012 Dodatek č. 4 ke zřizovací listině a dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce Základní školy a mateřské školy Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060
30 1237 27.08.2012 Dodatek č. 3 ke zřizovací listině č. 42/0/OSO/2007 příspěvkové organizace Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, nám. 14. října 11, 150 00 Praha 5
30 1238 27.08.2012 Připravované setkání členů pracovních skupin a řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb MČ Praha 5 v rámci tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na období 2013-2015
30 1239 27.08.2012 Zpráva o činnosti Policie České republiky na území MČ Praha 5 za rok 2011
30 1240 27.08.2012 Zpráva o činnosti Městské policie Praha 5 na území MČ Praha 5 za rok 2011
30 1241 27.08.2012 Zpráva o odlehčovacích službách Centra sociální a ošetřovatelské pomoci
30 1242 27.08.2012 Dodatek k darovací smlouvě - prodloužení termínu vyúčtování finančního příspěvku
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 61 - 80 z 98