Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

13. zasedání rady dne 11.04.2012

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
13 491 19.04.2012 Žádost o stanovisko k prodeji podílu 8/128 pozemků parc. č. 1475/330, 1475/331, 1475/332, 1475/333, 1479/128, 1479/130, 1479/131, vše v k. ú. Košíře z vlastnictví Bytového podniku Praha 5 s. p. v likvidaci
13 492 19.04.2012 Souhlas se vstupem na pozemek parc. č. 3/4 a 4974/2, k. ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 - propagační akce " Den chovu ovcí a koz v městské části Praha 5"
13 493 19.04.2012 Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 955/74, k. ú. Košíře z vlastnictví Bytového podniku Praha 5 s. p. v likvidaci
13 494 19.04.2012 Záštita starosty MČ Praha 5 MUDr. Radka Klímy nad kulturní akcí "Slavnosti Rumunů v ČR"
13 495 19.04.2012 Bytové záležitosti projednané na zasedání sociálního a zdravotního výboru
13 496 19.04.2012 Informace o plnění plánu prodejů 2012
13 497 19.04.2012 Revokace usnesení č. 2/72/2012 ze dne 17. 1. 2012 - Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl
13 498 19.04.2012 Zrušení zadávacího řízení - na provedení opravy a nátěru dvorní fasády, pokládka zámkové dlažby na dvoře v objektu Štefánikova 40/278, Praha 5
13 499 19.04.2012 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Provizorní zajištění zábradlí na ploché střeše budovy Ženských domovů - Radlická 2000/3, Praha 5"
13 500 19.04.2012 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Rekonstrukce centrální části parku Sady Na Skalce"
13 501 19.04.2012 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Zpracování projektových prací a inženýrské činnosti pro investiční akci: Rekonstrukce pěších zón a revitalizace městských parků - Barrandov, Praha 5"
13 502 19.04.2012 Souhlas s pořádáním akce "Den Země" na pěší zóně Anděl a schválení smlouvy o výpůjčce s TSK
13 503 19.04.2012 Pronájem sportovního hřiště v Areálu Pod Žvahovem 463, Praha 5, za účelem provozování rekreačního fotbalu, na základě žádosti
13 504 19.04.2012 Žádost Domu dětí a mládeže Praha 5 o výpůjčku zasedací místnosti ÚMČ Praha 5 za účelem vyhlášení výsledků soutěže vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro základní a střední školy
13 505 19.04.2012 Smlouva o dílo"Dodávka HW a SW pro rozšíření výuky ZŠ Kořenského 760/10, Praha 5"
13 506 19.04.2012 Podání výpovědi nájemní smlouvy č. 27/2006 ze dne 15. 11. 2006 uzavřené mezi MČ Praha 5 a Obvodní hospodářskou komorou v Praze 5 a Hospodáři Praha, občanské sdružení a podání výpovědi z nájmu nebytového prostoru v nemovitosti č. p. 2213 k. ú. Smíchov
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 21 - 36 z 36