Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

7. zasedání rady dne 28.02.2012

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
7 229 01.03.2012 Žádost o vyhotovení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na parc. č. 3799/1, k. ú. Smíchov pro stavební řízení
7 230 01.03.2012 Prodej bytové jednotky v domě-trojbloku č. p. 965 Pod Školou č. o. 4, č. p. 966, Pod Školou č. o. 2 a č. p. 967 Musílkova č. o. 2, k. ú. Košíře
7 231 01.03.2012 Dodatek č. 6 ke smlouvě č. 36/0/OSS/07 o podnájmu šesti parkovacích stání v ulici Stroupežnického pro potřebu Obřadní síně městské části Praha 5
7 232 01.03.2012 "Park Barrandov, studie využití území", podklad pro projednání změny ÚPn č. Z 2753/00
7 233 01.03.2012 Pronájem pozemku o rozloze 37m2, parc. č. 1812/3 v k. ú. Smíchov spoluvlastníkům dvojgaráže Jánu Dubcovi a Heleně Šimonkové
7 234 01.03.2012 Záměr pronájmu nebytového prostoru v přízemí nemovitosti č. p. 889 ulice Zborovská č. o. 46, k. ú. Smíchov - Praha 5 žadateli PRAGUE Day Care Centre s. r. o.
7 235 01.03.2012 Úřad práce hl. m. Prahy - pronájem budovy č. p. 314, Plzeňská 115, Praha 5, k. ú. Košíře na základě vyvěšeného záměru a ukončení pronájmu NP umístěných v budově č. p. 1381 nám. 14. října 4, Praha 5 a to dohodou
7 236 01.03.2012 Uzavření Dodatku k nájemní smlouvě na základě oznámení změny statutárního orgánu společnosti OTAKAR, s. r. o., NP Vítězná 13/531, Praha 5, k. ú. Malá Strana
7 237 01.03.2012 Pronájem NP - kanceláře na základě oznámení záměru č. 87/2011, Staropramenná 27/669, k. ú. Smíchov, Praha 5
7 238 01.03.2012 Záměr pronájmu NP - garáže v objektu řadových garáží v ul. Na Hutmance, parc. č. 835/7, k. ú. Jinonice
7 239 01.03.2012 Dohoda o uznání a úhradě dluhu za užívání NP Brožíkova 281/6, Praha 5 - Košíře firmou Jiří Birhanzl
7 240 01.03.2012 Petice za zavedení standardních modrých parkovacích zón v malostranské části Prahy 5, nesouhlas s průnikovými zónami a se smíšenými zónami a poskytování informací ze strany MČ Praha 5
7 241 01.03.2012 Zásady Úřadu městské části Praha 5 pro poskytování příspěvků ze Sociálního fondu v roce 2012
7 242 01.03.2012 Schválení pronájmu NP - garáží v nemovitosti Stroupežnického 2324/26 nájemci Viliamu Kudlákovi a v nemovitosti Zborovská 526/44 nájemci Heleně Svatoňové
7 243 01.03.2012 Záštita radního Marka Kukrle nad výstavou "Hračky našich babiček" a její finanční zajištění
7 244 01.03.2012 Realizace Přípravné fáze projektu Regenerace a úpravy parků v městské části Praha 5
7 245 01.03.2012 Žádost společnosti RED division s. r. o., IČ 27229432 o rozšíření nájemní smlouvy ze dne 27. 4. 2006, ve znění Dodatku č. 1. - 2. o dalšího nájemce
7 246 01.03.2012 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Prodej bytových jednotek a podílů na zastavěných pozemcích podle zákona č. 72/1994 Sb. ve 22 domech"
7 247 01.03.2012 Záštita starosty MUDr. Radka Klímy nad akcí 99. ročníku soutěže primátorských osmiveslic
7 248 01.03.2012 Návrh na revokaci usnesení RMČ Praha 5
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 21 - 40 z 43