Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

5. zasedání rady dne 14.02.2012

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
5 157 16.02.2012 Žádost Šachového klubu Smíchov o bezplatný pronájem zasedací místnosti Úřadu MČ Praha 5 za účelem konání šachových turnajů pro mládež a seniory
5 158 16.02.2012 Žádost občanského sdružení Česká komora tlumočníků znakového jazyka o bezplatný pronájem zasedací místnosti ÚMČ Praha 5 vč. ozvučení a dataprojektoru za účelem pořádání konference projektu "Tlumočník očima neslyšícího dítěte" v termínu 21. 06. 2012
5 159 16.02.2012 Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2958/2,2949 a 2908, k. ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5
5 160 16.02.2012 Dohoda o využití pozemků parc. č. 2502/2 a 4896/6, k. ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 za účelem stavebních úprav plynovodu v rámci akce "Stavební úpravy NTL PLYNOVODU v ul. Na Popelce, U Blaženky, Praha 5 - Košíře, Smíchov"
5 161 16.02.2012 Dohoda o využití pozemků parc. č. 1785/30 a 1785/29, k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví MČ Praha 5 za účelem napojení kanalizace, vody a elektro NN na pozemek parc. č. 1785/16, k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví stavebníka
5 162 16.02.2012 Dodatky ke smlouvám č. 7700/KTA/02, 24/0/KTA/05, 400/KTA/00 a 688/KTA/01 se společnostmi PVK, Viliam Szöcs, KaS Praha s. r. o. a Ipodec - čisté město a. s.
5 163 16.02.2012 Návrh na bezúplatné zapůjčení Dětského ostrova a předpolí Dětského ostrova za účelem pořádání akce "United Islands 2012" ve dnech 23. - 24. 6. 2012
5 164 16.02.2012 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 493 Vrchlického č. o. 41 a 43, k. ú. Košíře
5 165 16.02.2012 Prodej nebytového prostoru - ateliéru č. 1120/101 v domě č. p. 1120 Zahradníčkova
5 166 16.02.2012 Návrh na uzavření dodatků č.1 ke smlouvám s firmou Great Garden CZ, SE - změna bankovního spojení zhotovitele
5 167 16.02.2012 Poskytování poradenských služeb - Mgr. Zdeněk Fiala
5 168 16.02.2012 Souhlas s podnájmem části NP Arbesovo nám. 13/782, k. ú. Smíchov, nájemce ČSOB Pojišťovna, a. s.
5 169 16.02.2012 Souhlas MČ Praha 5 s prodloužením podnájemní smlouvy uzavřené mezi Českým helsinským výborem a Občanským sdružením spotřebitelů TEST
5 170 16.02.2012 Žádost o snížení nájemného za NP - skladové prostory v nemovitosti č. p. 286 ulice Nádražní č. o. 20, Praha 5 - k. ú. Smíchov, nájemce DC Real, a. s.
5 171 16.02.2012 Zpráva z pracovní cesty na zasedání Výboru městských částí a obvodů Svazu měst a obcí České republiky
5 172 16.02.2012 Zúžení předmětu nájmu o NP č. A308 na základě žádosti MUDr. Pavly Vodičkové, Krškova 807, Praha 5
5 173 16.02.2012 Návrh na připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"
5 174 16.02.2012 Výstavní plán pro výstavní místnost ÚMČ Praha 5 Štefánikova 13 - 15
5 175 16.02.2012 Změna organizační struktury Úřadu MČ Praha 5
5 176 16.02.2012 Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5 v termínu od 16. 1. do 31. 1. 2012
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 21 - 40 z 48