Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor územního rozvoje šipka doprava Zápisy VÚR ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

1. zasedání VÚR ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 10.01.2017  jako řádné
číslo usnesení 1/7/2017
 
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Volumetrická studie - Vltavský břeh - analýza potenciálu a návrh rozvoje

Zápisy VÚR ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Projednal
1.

studii "Volumetrická studie - Vltavský břeh - analýza potenciálu a návrh rozvoje"

II.
Konstatuje
1.

že předloženou studii považuje za souhrn podnětů a námětů k diskuzi a dalšímu rozpracování. Ne všechny podněty jsou v souladu s ÚPn a se záměry vlastníků v území a záměry MČ Praha 5

III.
Žádá
1.

dopracovat konkrétní přístup na náplavku z centrálního Smíchova včetně doporučení priority přístupu příčnými ulicemi

2.

v prostoru SK Smíchov a Erpetu zakraslit uvažovanou studii investora Sebre a vyznačit příčnou osu mezi Nádražní a severní špičkou Císařské louky, navrhnout prostupnost ul. Na Plzeňce

3.

území přístavu a mezi ul. Nádražní a Strakonickou uvést do souladu se změnou Z 2772/00, jejíž žadatelem je MČ Praha 5

4.

zpracovat doporučení, které náměty považuje zpracovatel za realizovatelné v krátkodobém časovém horizontu vzhledem k ekonomickým nákladům a proveditelnosti

5.

doplnit vyznačení předpokládané trasy Dvoreckého mostu dle stávajícího ÚPn

IV.
Doporučuje
1.

vypustit záměr zatunelování ul. Strakonické, který je v návrhu nedopracovaný a nereálný

			Hlasování: 9/0/1		


					
Vytisknout