Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor územního rozvoje šipka doprava Zápisy VÚR ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

13. zasedání VÚR ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 08.11.2016  jako řádné
číslo usnesení 13/8/2016
 
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Smíchov CITY

Zápisy VÚR ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

na vědomí předloženou studii prvních dvou bloků projektu Smíchov City.

II.
Souhlasí
1.

se způsobem založení uliční sítě a bloků.

III.
Doporučuje
1.

projekt rozpracovat pro územní řízení.

IV.
Žádá
1.

1. aby příčná komunikace v území (Na Valentince) byla řešena jako průjezdná i přes pěší bulvár (např. zvýšením vozovky komunikace na niveletu pěší zóny tak, aby byl upřednostněn nerušený pohyb pěších) a doporučuje v této komunikaci umístění dostatku parkovacích stání, souhlasí s variantou po jedné straně kolmá, po druhé podélná.


2. aby princip průjezdnosti příčných komunikací kolmých na centrální bulvár byl uplatněn i v navazujícím zbytku území Smíchov City.


3. max. využití železnice při realizaci stavby.


4. aby investor předložilpředpokládaný harmonogram etapizace výstavby.

V.
Doporučuje
1.

1. zvážit formu provozu cyklistů na budoucí pěší zóně. Tento provoz zde řešit spíše formou sdíleného dopravního prostoru, tj. smíšeným provozem pěších a cyklistů, nikoliv vyhrazeným pruhem pro cyklisty vyznačeným v prostoru komunikace. Tento režim může být upraven příslušným dopravním značením.


2. v navazujícím území zakomponovat vyústění z mostu přes Nádražní ul. (v budoucnu dle záměru SŽDC nevyužívaným železničním spojením mezi  nádražím Smíchov sever a  Železničním mostem přes Vltavu) do celkových pěších a cyklistických tras v rozvojovém území. žádá max. využití železnice při realizaci stavby.


3. maximální podporu participace občanů na připomínkování projektu


4. zahájit jednání s investory na jejich participaci na souvisejícím veřejném vybavení MČ P5

VI.
Doporučuje RMČ
1.

zahájit jednání ohledně souvisejících plánovacích smluv 

			Hlasování: 8/0/2		


					
Vytisknout