Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor územního rozvoje šipka doprava Zápisy VÚR ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

13. zasedání VÚR ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 08.11.2016  jako řádné
číslo usnesení 13/6/2016
 
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Podnět na změnu ÚP SÚ hl. m. Prahy

Zápisy VÚR ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Doporučuje RMČ
1.

nesouhlasit s podnětem na změnu ÚP SÚ HMP č. 495 na pozemcích č.parc. 1390/1, 1392, 1393/1, 1394-1396 v k.ú. Košíře spočívající ve změně funkčního využití VN na SV-I. Předložený podnět přesvědčivě neprokazuje vhodnost záměru souvisejícího s požadovanou změnou na dotčených pozemcích z hlediska objemu, umístění (zasahujícího do svahu stráně), dopravního napojení, nerespektování uliční čáry.

II.
Upozorňuje
1.

na nesoulad mezi funkční regulací VN a navrženou stavbou VŠ kolejí.

			Hlasování: 9/0/0		


					
Vytisknout