16. zasedání VÚR ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 10.12.2015  jako řádné
číslo usnesení 16/2/2015
 
Předkladatel: Cuhra Josef, Ing., člen zastupitelstva a předseda Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Schválení zápisu 15. zasedání VÚR

Zápisy VÚR ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

zápis z 15. zasedání VÚR ze dne 24.11.2015.

			Hlasování: 7/0/0