11. zasedání VÚR ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 27.08.2015  jako řádné
číslo usnesení 11/1/2015
 
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva a předseda Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Schválení programu 11. zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Zápisy VÚR ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

program 11. zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5 konaného dne 27.08.2015 (mimořádné zasedání).

			Hlasování: 7/0/0