Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor majetku a investic šipka doprava Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

16. zasedání VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 14.12.2017  jako řádné
číslo usnesení 16/4/2017
 
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Aktualizace stanoviska k pronájmu části pozemku parc. č. 863/4, k.ú. Hlubočepy

Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy žádá o stanovisko
Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Ruší
1.

usnesení č. 12/3/2017 ze dne 21.9.2017

II.
Doporučuje
1.

souhlasit s pronájmem části pozemku parc. č. 863/4 o výměře cca 25 m2 (celkem 5234 m2), k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy za účelem umístění vyhrazeného parkoviště dvou osobních vozidel pro zákazníky provozovny Montana Swiss, s.r.o. s tím, že označení parkovací plochy bude řešeno instalací dopravního značení po předchozím odsouhlasení ODP a Policií ČR

			Projednání tohoto bodu bylo odloženo. 		


					
Vytisknout