Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor majetku a investic šipka doprava Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

16. zasedání VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 14.12.2017  jako řádné
číslo usnesení 16/6/2017
 
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Č.p. 84 Janáčkovo nábřeží č.o. 9 , prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytů

Prodej jednotek včetně podílu na pozemku parc. č. 237, jehož součástí je dům č. p. 84, vše k. ú. Smíchov na adrese Janáčkovo nábřeží 9, Praha 5, vymezených prohlášením vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle NOZ, dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ Praha 5 č. usnesení 21/5/2017 oprávněným nájemcům bytů, kteří přijali nabídku MČ Praha 5 na odkoupení v souladu se schváleným záměrem prodeje
Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Doporučuje
1.

ZMČ schválit prodej jednotky včetně podílu na pozemku parc.č. 237, jehož součástí je stavba bytový dům č.p. 84, vše k. ú. Smíchov na adrese Janáčkovo nábřeží 9, Praha 5, vymezené prohlášením vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle NOZ, dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ Praha 5 č. usnesení 21/5/2017 oprávněnému nájemci bytu, který přijal nabídku MČ Praha 5 na odkoupení v souladu se schváleným záměrem prodeje takto:jednotka č.: ...
datum převzetí nabídky: 27.10.2017
datum akceptace nabídky: 22. 11. 2017
spoluvlastnický podíl na společných částech o velikosti: 839/25339
plocha bytu dle PV: 83,9 m2
kupující: ...
kupní cena dle znaleckého posudku: 5.117.900,- Kč


sleva dle Zásad... A. čl.II, odst. 2.1.: 204.716,- Kč
sleva při splnění podmínek dle Zásad...A, čl. II, odst. 2.2. b) a c), ve znění odst.3: 767.685,- Kč
sleva dle Zásad... A, čl. II, odst. 2.3. a 3.: 0,- Kč
sleva dle Zásad... A, čl. II, odst. 2.4. a 3.: 0,- Kč


jednotka č.: ...
datum převzetí nabídky: 18.10.2017
datum akceptace nabídky: 22. 11. 2017
spoluvlastnický podíl na společných částech o velikosti: 1161/25339
plocha bytu dle PV: 116,1 m2
kupující: ...
kupní cena dle znaleckého posudku: 6.966.000,- Kč


sleva dle Zásad... A. čl.II, odst. 2.1.: 278.640,- Kč
sleva při splnění podmínek dle Zásad...A, čl. II, odst. 2.2. b) a c), ve znění odst.3: 1.044.900,- Kč
sleva dle Zásad... A, čl. II, odst. 2.3. a 3.: 0,- Kč
sleva dle Zásad... A, čl. II, odst. 2.4. a 3.: 0,- Kč

			Usnesení nebylo přijato 3-2-1 hlasy

RMČ usnesením č. 35/1197/2017 z 20.9.2017 schválilo realizaci záměru prodeje bytových jednotek za ceny dle znaleckých posudků s možností poskytnutí slevy z kupní ceny v souladu s platnými Zásadami prodeje bytů, schválenými ZMČ Praha 5. Dne 7.8.2017 a 10.9.2017 byly soudním znalcem Ing. Benešem zpracovány aktuální znalecké posudky. 
		


					
Vytisknout