Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor majetku a investic šipka doprava Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

16. zasedání VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 14.12.2017  jako řádné
číslo usnesení 16/7/2017
 
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

č.p. 1188 Zborovská 8 - záměr prodeje bytové jednotky s věcným břemenem práva užívání pro bytové družstvo Půdní byty Smíchov nájemci bytového družstva

Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Doporučuje
1.

ZMČ schválit záměr prodeje půdní bytové jednotky č. ... s věcným břemenem užívání pro bytové družstvo Půdní byty Smíchov, družstvo, včetně podílu o velikosti 969/20737 na společných částech pozemku parc. č. 242, jehož součástí je dům č.p. 1188, k.ú. Smíchov na adrese Zborovská 8 nájemci bytového družstva za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem Ing. Beneše č. 5126-396/17 z 27.11.2017, tzn. 678.300,- Kč, dle Statutu..., bez možnosti poskytnutí slevy z kupní ceny

			Usnesení bylo schváleno 6-0-0 hlasy

Půdní bytové jednotky s věcným břemenem práva užívání nejsou prodávány dle Zásad pro prodej bytů, ale jsou nájemcům družstva převáděny bez slev a předkupního práva. Cena půdní bytové jednotky zatížené věcným břemenem byla stanovena soudním znalcem Ing. Benešem ve znaleckém posudku z 27.11.2017.
		


					
Vytisknout