Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor majetku a investic šipka doprava Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

16. zasedání VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 14.12.2017  jako řádné
číslo usnesení 16/3/2017
 
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Aktualizace stanoviska k prodeji pozemků parc.č. 1236/15, 1235 a 1233/2, k.ú. Jinonice, ve vlastnictví hl. m. Prahy

Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl.m. Prahy žádá o stanovisko
Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Ruší
1.

usnesení č. 11/2/2017 ze dne 7.9.2017

II.
Doporučuje
1.

souhlasit s prodejem pozemku parc č. 1236/15 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 208 m2, pozemek parc. č. 1235 - zahrada, zemědělský půdní fond o výměře 357 m2, část pozemku parc. č. 1233/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 924 m2 (celková výměra pozemku 5233 m2),  vše v k.ú. Jinonice ve vlastnictví hl. m. Prahy,


...


- části pozemků, pod nově projektovanou příjezdovou komunikací k řadovým RD, která bude vybudovaná investorem v dostatečné šíři a únosnosti pro osobní, nákladní dopravu a pro pěší z důvodu zajištění přístupu a příjezdu z ul. Novoveská na pozemek parc. č. 1236/1 ve správě MČ Praha 5, zůstanou ve vlastnictví hl. m. Prahy (resp. po vybudování komunikace bude tato předána hl. m. Praze),


- zajištění logických návazností na stávající pěší vazby (přilehlý chodník podél komunikace Novoveská),


- zajištění vyjádření Odboru ochrany životního prostředí MHMP 

			Usnesení bylo schváleno 6-0-0 hlasy

K výše uvedenému prodeji pozemku poskytly stanoviska následující odbory ÚMČ P5: Odbor územního rozvoje a Odbor dopravy.		


					
Vytisknout