Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor majetku a investic šipka doprava Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

16. zasedání VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 14.12.2017  jako řádné
číslo usnesení 16/2/2017
 
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Stanovisko ke směně pozemků v k.ú. Modřany a k.ú. Lahovice za část pozemku v k. ú. Motol

Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl.m. Prahy žádá o stanovisko
Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Nesouhlasí
1.

se směnou části pozemku parc. č. 298/43, k.ú. Motol ve vlastnictví hl. m. Prahy, za id. 1/8 z pozemků k. ú. Modřany LV č. 2568, k. ú. Modřany LV č. 13332 a k. ú. Lahovice LV č. 351 ve vlastnictví ČR - Fakultní nemocnice v Motole z důvodu záporného stanoviska ODP - na předmětném pozemku se nachází stavba komunikace (vozovka a chodník), která zajišťuje dopravní i pěší obslužnost v dané lokalitě. ...

II.
Souhlasí
1.

předběžně s dlouhodobým pronájmem části pozemku parc. č. 298/43 k. ú. Motol pod podmínkou oddělení části pozemku, která slouží ke kolmému parkování vozidel a vyřazení odděleného pozemku (resp. části komunikace) ze sítě místních komunikací.

			Usnesení bylo schváleno 6-0-0 hlasy

K výše uvedené směně/pronájmu části pozemku poskytly stanoviska následující odbory ÚMČ P5: Odbor územního rozvoje, Odbor dopravy, Odbor životního prostředí.

Odbor dopravy nesouhlasí se směnou části pozemku parc.č. 298/43 k. ú . Motol z důvodu, že na předmětném pozemku se nachází stavba komunikace (vozovka a chodník), která zajišťuje dopravní i pěší obslužnost v dané lokalitě. Je si ale vědom komplikací, které přinesla regulace parkování v této oblasti (zóny placeného stání), proto při oddělení části pozemku, která slouží ke kolmému parkování vozidel, lze předběžně souhlasit s jeho pronájmem a to i s dlouhodobým. Podmínkou je však vyřazení odděleného pozemku (resp. části komunikace) ze sítě místních komunikací.		


					
Vytisknout