Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor majetku a investic šipka doprava Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

9. zasedání VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 08.06.2017  jako řádné
číslo usnesení 9/2/2017
 
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Stanovisko ke směně podílu na pozemku 1345/1, k.ú. Hlubočepy za podíly na pozemcích parc.č. 1345/2,1345/3,1345/4 a pozemky parc.č. 1344/9,1344/4,1344/3 a 1344/4 ve vlastnictví obce hl.m.Prahy a svěřené MČ Praha 5

Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Doporučuje
1.

nesouhlasit se záměrem směny podílu 6/23 na pozemku parc.č. 1345/1, k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví společnosti Dragfort Investment s.r.o. za spoluvlastnický podíl 36/96 na pozemcích parc.č. 1345/2,1345/3,1345/4 a pozemek parc.č. 1344/9, k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví obce hl.m.Prahy a pozemky parc.č. 1344/1,1344/3 a 1344/7, k.ú. Hlubočepy ve svěřené správě MČ Praha 5

			Usnesení bylo schváleno 7-0-0 hlasy

K výše uvedenému záměru poskytly stanoviska následující odbory ÚMČ P5: Odbor dopravy, Odbor územního rozvoje, Odbor ochrany životního prostředí.

Směna pozemku nebyla doporučena vzhledem ke skutečnosti, že pozemek, kde společnost nabízí podíl, tvoří z velké většiny skály. Existuje také velká pravděpodobnost, že společnost by směňované pozemky využila k výstavbě, kterou se v dané lokalitě naše městská část snaží co nejvíce omezovat.
		


					
Vytisknout