Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor majetku a investic šipka doprava Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

9. zasedání VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 08.06.2017  jako řádné
číslo usnesení 9/3/2017
 
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Žádost o aktualizaci stanoviska k prodeji části pozemku parc. č. 1020/3, k.ú. Košíře, ve vlastnictví hl. m. Prahy

Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy žádá o stanovisko
Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Doporučuje
1.

nesouhlasit s úplatným převodem části pozemku parc. č. 1020/3 - zahrada o výměře cca 100 m2 (celková výměra 449 m 2), k.ú. Košíře ve vlastnictví hl. m. Prahy, z důvodu záporného stanoviska Odboru dopravy

			Usnesení bylo schváleno 7-0-0 hlasy

Účelem je sjednocení vlastnictví se sousedícími pozemky ve vlastnictví žadatele. Na předmětné části pozemku je vybudována opěrná zeď domu čp. 1081 a přesahuje nad něj balkón. BD má zájem o odkoupení části tohoto pozemku, vlastnictví by umožňovalo jednodušší provádění údržby domu.

K výše uvedenému záměru poskytly stanoviska následující odbory ÚMČ P5: Odbor dopravy, Odbor územního rozvoje, Odbor ochrany životního prostředí. Odbor dopravy nesouhlasí s úplatným převodem, neboť předložený geometrický plán neřeší oddělení té části pozemku, která není dotčena odsouhlasenou plochou pro parkovací stání v rámci stavby bytových domů CUBIC HOUSE Terasy Šmukýřka, přičemž tento požadavek už byl ODP uplatněn v předchozím stanovisku ze dne 22.04.2015.		


					
Vytisknout