Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor majetku a investic šipka doprava Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

9. zasedání VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 08.06.2017  jako řádné
číslo usnesení 9/4/2017
 
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Žádost o stanovisko k dlouhodobému pronájmu části pozemku parc. č. 4839/10, k.ú. Smíchov, ve vlastnictví hl. m. Prahy

Technická správa komunikací hlavního města Prahy žádá o stanovisko
Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Doporučuje
1.

nesouhlasit s dlouhodobým pronájmem části pozemku parc. č. 4839/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 1 m2 (celková plocha pozemku 393 m2), k.ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy, z důvodu záporného stanoviska Odboru dopravy

			Usnesení bylo schváleno 7-0-0 hlasy

Účelem žádosti je umístění odkládací schránky.

K výše uvedenému záměru poskytly stanoviska následující odbory ÚMČ P5: Odbor dopravy, Odbor územního rozvoje, Odbor ochrany životního prostředí. 

Odbor dopravy nesouhlasí s předloženým návrhem na pronájem části pozemku z následujících důvodů:

1/ Soukromý vlastník sousedních pozemků hodlá realizovat při ulici Holečkova výstavbu bytového objektu, přičemž dojde ke stavebně technické úpravě části komunikace Holečkova (včetně chodníku), proto v současnosti není žádoucí umísťovat v tomto prostoru jakékoliv zařízení (odkládací schránku).
2/ Umístění odkládací schránky v prostoru křižovatky (s komunikací NN2575) a v těsné blízkosti přechodu pro chodce není přípustné z hlediska bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dopravní obsluha této schránky nesmí být zdrojem možných kolizních situací.		


					
Vytisknout