9. zasedání VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 08.06.2017  jako řádné
číslo usnesení 9/1/2017
 
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic, předseda Komise bytové

Schválení programu 9. zasedání Výboru majetku a investic konaného dne 08.06.2017, schválení zápisu 8. mimořádného zasedání VMI konaného dne 31.05.2017, volba ověřovatele

Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

Program 9. zasedání Výboru majetku a investic konaného dne 08.06.2017


II.
Schvaluje
1.

Zápis 8. mimořádného zasedání VMI konaného dne 31.05.2017III.
Volí
1.

Ověřovatele zápisu:


Ing. Jana Kárníka			Usnesení bylo schváleno 7-0-0 hlasy