Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor majetku a investic šipka doprava Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

5. zasedání VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 23.03.2017  jako řádné
číslo usnesení 5/6/2017
 
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Č.p. 264 Křížová č.o. 43 - prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu

Prodej jednotky včetně podílu na společných částech pozemku parc.č. 1213 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je budova č.p. 264, vymezené prohlášením vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám, vše k.ú. Smíchov dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ Praha 5 č. usnesení 13/18/2016 oprávněnému nájemci bytu, který přijal nabídku MČ Praha 5 na odkoupení v souladu se schváleným záměrem prodeje
Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Doporučuje
1.

ZMČ schválit prodej jednotky včetně podílu na společných částech pozemku parc.č. 1213 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je budova č.p. 264, vymezené prohlášením vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám, vše k.ú. Smíchov dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ Praha 5 č. usnesení 13/18/2016 oprávněnému nájemci bytu, který přijal nabídku MČ Praha 5 na odkoupení v souladu se schváleným záměrem prodeje takto:

jednotka č.: ...
datum převzetí nabídky: 1.11.2016
datum akceptace nabídky: 8.3.2017
spoluvlastnický podíl na společných částech o velikosti: 261/11145
plocha bytu dle PV: 26,1 m2
kupující: ...
kupní cena dle znaleckého posudku: 757.000,- Kč
sleva  dle Zásad... A, čl. II, odst. 2.1.      : 0,- Kč
sleva  dle Zásad... A, čl. II, odst. 2.2. a 3.: 0,- Kč
sleva  dle Zásad... A, čl. II, odst. 2.3. a 3.: 0,- Kč


 


			Usnesení bylo schváleno 9-1-0 hlasy

Realizaci záměru prodeje bytů vymezených Prohlášením vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám oprávněným nájemcům bytů a nabídkové ceny dle znaleckých posudků na jednotlivé byty s možností poskytnutí slevy z kupní ceny v souladu s platnými Zásadami pro prodej bytů, schválenými usnesením ZMČ 13/18/2016 z 23.6.2016 schválila v souladu se Zásadami Rada MČ Praha 5 usnesením 35/1305/2016 dne 21.9.2016.

Ing. M. Černý se vrátil na zasedání.		


					
Vytisknout