5. zasedání VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 23.03.2017  jako řádné
číslo usnesení 5/3/2017
 
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

č.p. 765 Na Skalce 17 - žádost o dodatečné vyplacení slevy z kupní ceny

Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Nedoporučuje
1.

přiznání slevy z kupní ceny ve výši 41.760,- Kč kupující b.j. 765/6, k.ú. Smíchov z důvodu nedodržení podmínek dle Zásad a kupní smlouvy, pro její výplatu.

			Usnesení bylo schváleno 10-0-0 hlasy

Dle čl. 9. kupní smlouvy může být kupujícímu poskytnuta dodatečně vyplacená sleva z kupní ceny ve výši 9 % v případě, že bude dodržena podmínka nepřevedení vlastnictví k bytové jednotce na třetí osobu ve lhůtě 4 let od nabytí nemovitosti, tedy do 11.1.2017. Tato podmínka však dodržena nebyla.