Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor majetku a investic šipka doprava Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

5. zasedání VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 23.03.2017  jako řádné
číslo usnesení 5/4/2017
 
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Č.p. 201, 202 K Vodojemu č.o.3,5 - prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytů

Prodej jednotek včetně podílů na společných částech pozemku parc.č. 1408/12 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je budova č.p. 201, 202 a podílů na pozemku 1408/46 (ostatní plocha), vymezených prohlášením vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám, vše k.ú. Smíchov dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ Praha 5 č. usnesení 13/18/2016 oprávněným nájemcům bytů, kteří přijali nabídku MČ Praha 5 na odkoupení v souladu se schváleným záměrem prodeje
Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Doporučuje
1.

ZMČ schválit prodej jednotek  včetně podílů na společných částech pozemku parc.č. 1408/12 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je budova č.p. 201, 202 a podílů na pozemku 1408/46 (ostatní plocha), vymezených prohlášením vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám, vše k.ú. Smíchov dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ Praha 5 č. usnesení 13/18/2016 oprávněným nájemcům bytů, kteří přijali nabídku MČ Praha 5 na odkoupení v souladu se schváleným záměrem prodeje takto:

jednotka č.:  ...
datum převzetí nabídky: 2.2.2017
datum akceptace nabídky: 27.2.2017
spoluvlastnický podíl na společných částech a pozemcích o velikosti: 497/25006
plocha bytu dle PV: 49,7 m2
kupující:  ...
kupní cena dle znaleckého posudku:       1.640.100,- Kč
sleva  při splnění podmínek dle Zásad...A, čl. II, odst. 2.1. b) a c), ve znění odst.3: 246.015,- Kč
sleva  dle Zásad... A, čl. II, odst. 2.2. a 3.:           0,- Kč
sleva  dle Zásad... A, čl. II, odst. 2.3. a 3.:           0,- Kč

jednotka č.:  ...
datum převzetí nabídky: 6.2.2017
datum akceptace nabídky: 1.3.2017
spoluvlastnický podíl na společných částech a pozemcích o velikosti: 563/25006
plocha bytu dle PV: 56,3 m2
kupující:  ...
kupní cena dle znaleckého posudku:       1.970.500,- Kč
sleva  při splnění podmínek dle Zásad...A, čl. II, odst. 2.1. b) a c), ve znění odst.3: 295.575,- Kč
sleva  dle Zásad... A, čl. II, odst. 2.2. a 3.:           0,- Kč
sleva  dle Zásad... A, čl. II, odst. 2.3. a 3.:           0,- Kč


jednotka č.: ...
datum převzetí nabídky: 6.2.2017
datum akceptace nabídky: 10.2.2017
spoluvlastnický podíl na společných částech a pozemcích o velikosti: 777/25006
plocha bytu dle PV: 77,7 m2
kupující: ...
kupní cena dle znaleckého posudku:        2.719.500,- Kč
sleva  při splnění podmínek dle Zásad...A, čl. II, odst. 2.1. b) a c), ve znění odst.3: 407.925,- Kč
sleva  dle Zásad... A, čl. II, odst. 2.2. a 3.: 135.975,- Kč
sleva  dle Zásad... A, čl. II, odst. 2.3. a 3.:           0,- Kč

jednotka č.:  ...
datum převzetí nabídky: 2.2.2017
datum akceptace nabídky: 22.2.2017
spoluvlastnický podíl na společných částech a pozemcích o velikosti: 566/25006
plocha bytu dle PV: 56,6 m2
kupující:  ...
kupní cena dle znaleckého posudku:      1.981.000,- Kč
sleva  při splnění podmínek dle Zásad...A, čl. II, odst. 2.1. b) a c), ve znění odst.3: 297.150,- Kč
sleva  dle Zásad... A, čl. II, odst. 2.2. a 3.:           0,- Kč
sleva  dle Zásad... A, čl. II, odst. 2.3. a 3.:           0,- Kč

jednotka č.:  ...
datum převzetí nabídky: 6.2.2017
datum akceptace nabídky: 24.2.2017
spoluvlastnický podíl na společných částech a pozemcích o velikosti: 767/25006
plocha bytu dle PV: 76,7 m2
kupující:  ...
kupní cena dle znaleckého posudku:       2.684.500,- Kč
sleva  při splnění podmínek dle Zásad...A, čl. II, odst. 2.1. b) a c), ve znění odst.3: 402.675,- Kč
sleva  dle Zásad... A, čl. II, odst. 2.2. a 3.:           0,- Kč
sleva  dle Zásad... A, čl. II, odst. 2.3. a 3.:           0,- Kč


 


			Usnesení bylo schváleno 9-1-0 hlasy

Realizaci záměru prodeje bytů 201-02-201/18 a 202/01-202/16 vymezených Prohlášením vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám oprávněným nájemcům bytů a nabídkové ceny dle znaleckých posudků na jednotlivé byty z 15.11.2016 s možností poskytnutí slevy z kupní ceny v souladu s platnými Zásadami pro prodej bytů, schválenými usnesením ZMČ 13/18/2016 z 23.6.2016 schválila v souladu se Zásadami Rada MČ Praha 5 usnesením 45/1678/2016 dne 20.11.2016.		


					
Vytisknout