Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor majetku a investic šipka doprava Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

4. zasedání VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 09.03.2017  jako řádné
číslo usnesení 4/4/2017
 
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Žádost o stanovisko k pronájmu části pozemku prac. č. 4805, k.ú. Smíchov

Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy žádá o stanovisko
Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Doporučuje
1.

souhlasit s pronájmem  části pozemku parc. č. 4805 - zahrada, o výměře cca 200 m2 (celková plocha pozemku 2353 m2), k.ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy

			Usnesení bylo schváleno 9-0-0 hlasy

Účelem žádosti je využití pozemku jako zahrádky k rekreaci.

K výše uvedenému pronájmu části pozemku poskytly stanoviska následující odbory ÚMČ P5: Odbor životního prostředí, Odbor dopravy, Odbor územního rozvoje.		


					
Vytisknout