Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor majetku a investic šipka doprava Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

4. zasedání VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 09.03.2017  jako řádné
číslo usnesení 4/5/2017
 
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1597/2 v k.ú. Smíchov, ve vlastnictví hl. m. Prahy

Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy žádá o stanovisko
Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Doporučuje
1.

souhlasit s prodejem části pozemku parc. č.1597/2- ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 230 m2 (celková plocha pozemku 6899 m2), k.ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy, za podmínky, že bude předmětná část pozemku prodaná včetně plotu a podezdívky, tedy až k hranici s chodníkem

			Usnesení bylo schváleno 9-0-0 hlasy

Žadatel je vlastníkem sousedního pozemku parc. č. 1595/2 ? zahrada o celkové výměře 403 m2 a pozemku parc. č. 1595/3 ? zastavěná plocha a nádvoří a na něm stojící nemovitosti v k.ú. Smíchov. Účelem žádosti je scelení části pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy s pozemky žadatele.

K výše uvedenému prodeji části pozemku poskytly stanoviska následující odbory ÚMČ P5: Odbor životního prostředí, Odbor dopravy, Odbor územního rozvoje.
		


					
Vytisknout