Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor majetku a investic šipka doprava Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

4. zasedání VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 09.03.2017  jako řádné
číslo usnesení 4/3/2017
 
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Žádost o aktualizaci stanoviska k prodeji pozemku parc. č. 2714, k.ú. Smíchov, ve vlastnictví hl. m. Prahy

Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy žádá o stanovisko
Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Doporučuje
1.

souhlasit s prodejem části pozemku parc. č. 2714 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 72,9 m2 (celková plocha pozemku 349 m2), k.ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy

			Usnesení bylo schváleno 7-1-1 hlasy

Žadatel vlastní sousední pozemek parc. č. 2701 ? zahrada a pozemek  parc. č. 2700 ? zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 2145 v k.ú. Smíchov. Účelem je scelení s pozemkem ve vlastnictví žadatele a po rekonstrukci domu vytvoření parkovacích míst a stání před domem.

K výše uvedenému prodeji části pozemku poskytly stanoviska následující odbory ÚMČ P5: Odbor životního prostředí, Odbor dopravy, Odbor územního rozvoje.
		


					
Vytisknout