Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor majetku a investic šipka doprava Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

4. zasedání VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 09.03.2017  jako řádné
číslo usnesení 4/2/2017
 
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 4261/260, k.ú. Smíchov

Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy žádá o stanovisko
Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Doporučuje
1.

souhlasit s prodejem pozemku parc č. 4261/260 - ostatní plocha, zeleň o výměře cca 106 m2, k.ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy

			Usnesení bylo schváleno 9-0-0 hlasy

Žadatel je vlastníkem sousedního pozemku parc. č. 4261/67 k.ú. Smíchov a na něm stojící nemovitosti. Účelem žádosti je scelení pozemku s pozemky žadatele a získání přístupové cesty k pozemku a nemovitosti žadatele.

K výše uvedenému prodeji pozemku poskytly stanoviska následující odbory ÚMČ P5: Odbor životního prostředí, Odbor dopravy, Odbor územního rozvoje.		


					
Vytisknout