Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor majetku a investic šipka doprava Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

3. zasedání VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 09.02.2017  jako řádné
číslo usnesení 3/5/2017
 
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Č.p.867, 868 Gabinova - prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu

Prodej jednotky vymezené podle zákona o vlastnictví bytů včetně podílu na společných částech domu-dvojbloku č.p. 867 a 868, pozemků parc.č. 1040/50, 1040/51 a 1040/209 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemků parc.č. 1040/199 a 1040/201 (související pozemek), vše k.ú. Hlubočepy dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ Praha 5 č. usnesení 13/18/2016 oprávněnému nájemci bytu, který přijal nabídku MČ Praha 5 na odkoupení v souladu se schváleným záměrem prodeje
Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Odkládá
1.

projednání prodeje bytové jednotky vymezené podle zákona o vlastnictví bytů včetně podílu na společných částech domu-dvojbloku č.p. 867 a 868, pozemků parc.č. 1040/50, 1040/51 a 1040/209 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemků parc.č. 1040/199 a 1040/201 (související pozemek), vše k.ú. Hlubočepy dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ Praha 5 č. usnesení 13/18/2016 oprávněnému nájemci bytu, který přijal nabídku MČ Praha 5 na odkoupení v souladu se schváleným záměrem prodeje takto:

jednotka č.:  ...
datum převzetí nabídky: 16.1.2017
datum akceptace nabídky: 25.1.2017
spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemcích o velikosti: 438/20661
plocha bytu dle PV: 43,8 m2
kupující:  ...
kupní cena dle znaleckého posudku: 1.227.000,- Kč
sleva při splnění podmínek dle Zásad... A, čl. II, odst. 2.1. b) a c), ve znění odst. 3.: 0,- Kč
sleva dle Zásad... A, čl. II, odst. 2.2. a 3.: 0,- Kč
sleva dle Zásad... A, čl. II, odst. 2.3. a 3.: 0,- Kčdo doby reálného místního šetření, neboť bytová jednotka nebyla zpracovateli posudku zpřístupněna

			Usnesení bylo schváleno 8-0-0 hlasy

Realizaci záměru prodeje bytu vč. příslušenství oprávněnému nájemci za cenu dle znaleckého posudku č. 4573-173/16 z 30.9.2016, tzn. 1.227.000,- Kč v souladu s platnými zásadami pro prodej bytů, schválenými ZMČ Praha 5 schválila Rada MČ Praha 5 usnesením 38/1426/2016 dne 12.10.2016.
		


					
Vytisknout