3. zasedání VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 09.02.2017  jako řádné
číslo usnesení 3/6/2017
 
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Žádost o prodej pozemku parc.č. 387/1 v k.ú. Motol od vlastníka sousedních nemovitých věcí

Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Nedoporučuje
1.

souhlasit se záměrem prodeje pozemku parc.č. 387/1 v k.ú. Motol vlastníkovi sousedních nemovitostí Společenství vlastníků Plzeňská 312, 313, 314, 315, Praha 5, se sídlem Praha 5, Plzeňská 312/217b

II.
Doporučuje
1.

zahájit jednání o pronájmu pozemku parc.č. 387/1 v k.ú. Motol vlastníkovi sousedních nemovitostí Společenství vlastníků Plzeňská 312, 313, 314, 315, Praha 5, se sídlem Praha 5, Plzeňská 312/217b

			Usnesení bylo schváleno 8-0-0 hlasy

K výše uvedenému prodeji pozemku poskytly stanoviska následující odbory ÚMČ P5: Odbor životního prostředí, Odbor územního rozvoje, Odbor správy veřejného prostranství a zeleně a dále Odbor ochrany prostředí MHMP.

Vzhledem k využitelnosti pozemku a vyjádření odborů, není prodej pozemku doporučen.