Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor majetku a investic šipka doprava Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

8. zasedání VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 08.09.2016  jako řádné
číslo usnesení 8/2/2016
 
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Nabídka id. podílu pozemků parc.č. 3173/1, 3173/2, 3173/3, 3173/4, 3173/5, 3173/10, 3173/11, 3173/12, 3173/13, 3173/15 a staveb stojících na pozemcích parc.č. 3173/4 a 3173/13 vše v k.ú. Smíchov v předkupním právu

Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

nabídku na odkoupení id. podílů na nemovitostech - pozemcích parc.č. 3173/1, 3173/2, 3173/3, 3173/4 vč. domu č.p. 3118, parc.č. 3173/5, 3173/10, 3173/11, 3173/12, 3173/13 vč. stavby garáže a parc.č. 3173/15 vše v k.ú. Smíchov za celkovou cenu 9 900 000 Kč od spoluvlastníků nemovitostí ...


II.
Nedoporučuje
1.

přijmout nabídku na odkoupení id. podílů na nemovitostech dle bodu I.1 od spoluvlastníků nemovitostí ...

			Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy

MČ Praha 5 obdržela nabídku předkupního práva  na odkoupení id. podílů na nemovitostech v k.ú. Smíchov od spoluvlastníků PhDr. Marie Dufkové, bytem Praha 5, Na Hřebenkách 3118/74b a  PhDr. Lukáše Hlavatého, bytem Lysá nad Labem, Dvorce 5.
Pro MČ Praha 5 nejsou nabízené nemovitosti využitelné. 		


					
Vytisknout