Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor majetku a investic šipka doprava Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

8. zasedání VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 08.09.2016  jako řádné
číslo usnesení 8/5/2016
 
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Návrh na vyhlášení realizace záměru prodeje 8 volných bytových jednotek dle Zásad ... formou výběrového řízení obálkovou metodou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu

Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Doporučuje RMČ
1.

souhlasit s realizací záměru prodeje 8 volných bytových jednotek  dle Zásad...formou výběrového řízení obálkovou metodou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu2.

souhlasit s  minimální kupní cenou  8 volných bytových jednotek na základě znaleckých posudků v souladu se zákonem č.151/1997 Sb.3.

souhlasit:


a) se vzorem nabídky na odkoupení  8 volných bytových jednotek


b) s podmínkami výběrového řízení


c) s textem vzorové Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky a spoluvlastnického podílu k pozemku


d) se  lhůtou pro podání nabídek do výběrového řízení a to min. 60 kalendářních dnů od zveřejnění záměru

4.

Získané prostředky budou určeny výhradně na podporu obnovy a rozvoje bytového fondu MČ Prahy 5

			Usnesení bylo schváleno 6/1/2 hlasy

Záměr prodeje 8  volných bytových jednotek v domě ? dvojbloku č.p. 291, 292  Lidická 38, 40, Praha 5, k.ú. Smíchov  ve kterém probíhá privatizace. Byty se budou nabízet formou výběrového řízení  obálkovou metodou a to na základě schválených Zásad pro prodej bytů MČ Praha 5 ZMČ Praha 5 usnesením č. 13/18/2016 dne 23.06.2016. 		


					
Vytisknout