Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor majetku a investic šipka doprava Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

8. zasedání VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 08.09.2016  jako řádné
číslo usnesení 8/3/2016
 
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Žádost o prodej části pozemku parc.č. 370/17 a pozemku parc.č. 370/27 v k.ú. Radlice od vlastníka sousedních nemovitostí TJ Radlice z.s.

Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Nedoporučuje
1.

prodej části pozemku parc.č. 370/17 a pozemek parc.č. 370/27 v k.ú. Radlice TJ Radlice z.s., se sídlem Radlická 298/105, Praha 5

II.
Doporučuje
1.

řešit užívání pozemků pronájmem pozemků parc.č. 370/17 a 370/27 v k.ú. Radlice maximálně do doby kolaudace stavby projektu Sportovního centra TJ Radlice s tím, že v nájemní smlouvě bude ošetřen přístup ostatních uživatelů

			Usnesení bylo schváleno 9/0/0 hlasy

Žadatel hodlá realizovat na sousedních pozemcích ve vlastnictví TJ Radlice (parc.č. 370/2, 370/33, 369/5 aj v k.ú. Radlice) projekt Sportovního centra TJ Radlice s řešením dopravní obslužnosti sportovního areálu.
Pozemek parc.č.370/17 v k.ú. Radlice (ostatní plocha, jiná plocha) je zastavěn příjezdovou komunikací k plaveckému bazénu SK Motorlet Praha a pozemek parc.č. 370/27 v k.ú. Radlice (ostatní plocha, ostatní komunikace) tvoří chodník kolem plaveckého bazénu a k ulici Kutvirtova. 
Vzhledem k tomu, že odbor dopravy dle doloženého stanoviska nesouhlasí s prodejem výše uvedených pozemků, nedoporučuje odbor bytů a privatizace prodej.


		


					
Vytisknout