Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor majetku a investic šipka doprava Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

7. zasedání VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 14.07.2016  jako řádné
číslo usnesení 7/4/2016
 
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5, předseda Komise bytové RMČ Praha 5

Memorandum o směně části pozemku parc.č. 545 v k.ů Smíchov o výměře 1966 m2 ve svěřené správě MČ Praha 5 za pozemek parc. č. 1282/1 v k.ú. Hlubočepy

Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Doporučuje RMČ
1.

směnu pozemků projektu Semmering Praha 5 parc.č. 1282/1 o výměře 2993m2 a pozemku parc.č. 1282/6 o výměře 20m2 vše v k.ú. Hlubočepy za část pozemku parc.č. 545, k.ú. Smíchov ve svěřené správě MČ Praha 5 za předpokladu finančního vyrovnání ve prospěch MČ Praha 5.

2.

využití pozemků parc.č. 1282/1 a 1282/6, k.ú. Hlubočepy pro rekreační a klidovou zónu pro návštěvníky Dalajského a Prokopského údolí.

			Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy		


					
Vytisknout