Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor majetku a investic šipka doprava Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

7. zasedání VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 14.07.2016  jako řádné
číslo usnesení 7/3/2016
 
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva a předseda Výboru majetku a investic

Žádost o prodej pozemku parc.č. 1287 k.ú. Hlubočepy

Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

zpětvzetí žádostí o prodej pozemku parc.č. 1287 v k.ú. Hlubočepy od vlastníků sousedních nemovitostí, a to ... a doručení nové společné žádosti
II.
Ruší
1.

usnesení č. 17/9/2015 z 10.12.2015 týkající se vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 1287 o výměře 164 m2 v k.ú. Hlubočepy výběrovým řízenímIII.
Doporučuje
1.

schválit záměr společného prodeje pozemku parc.č, 1287 o výměře 164 m2 v k.ú. Hlubočepy vlastníkům sousedních nemovitostí ... za cenu dle znaleckého posudku tj. 216 000 Kč

			RNDr. Mackem byl vznesen protinávrh usnesení a to v bodě III. odstavce 1.:
Doporučuje schválit záměr společného prodeje pozemku parc.č, 1287 o výměře 164 m2 v k.ú. Hlubočepy vlastníkům sousedních nemovitostí....... za cenu dle cenové mapy

2/0/6

Změna usnesení nebyla schválena


Usnesení bylo schváleno 7/1/0 hlasy


MČ Praha 5 obdržela v červnu 2015  žádost zástupkyně Společenství vlastníků jednotek pro dům K Dalejím 89/2 o prodej pozemku parc.č. 1287, který sousedí s pozemkem parc.č. 1285 s domem č.p. 89 v k.ú. Hlubočepy. Záměrem žadatele je využívat pozemek jako zahradu.
Dále MČ Praha 5 obdržela v září 2015 žádost od Jaroslava Bartoně, vlastníka souvisejících nemovitostí pozemku parc.č. 1286 s domem č.p. 51 v k.ú. Hlubočepy.

Následně byly žádosti předloženy na jednání Výboru majetku a investic dne 10.12.2015 a výbor se rozhodl doporučit prodej výběrovým řízením nejvyšší nabídce (viz příloha).
RMČ nebyl materiál předložen z důvodu jednání ing. Richtera s žadateli. Dne 10.5.2016 byly MČ Praha 5 doručeny žádosti o zpětvzetí původních žádostí o obou žadatelů a nová společná žádost o prodej pozemku parc.č. 1287 v k.ú. Hlubočepy do podílového spoluvlastnictví za podmínek daných znaleckým posudkem.


		


					
Vytisknout